Mayo County Council logo

Corrthrádáil 2017

Cén chaoi ar féidir liom dul i mbun trádála?

Tá se de chead ag gnóthais agus daoine aonair earraí a dhíol in áiteanna ainmnithe i Maigh Eo fad is atá Ceadúnas Corrthrádála acu ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Bíonn roinnt aonaigh ar siúl timpeall Mhaigh Eo chomh maith. Déan teagmháil le lucht eagraithe na n-aontaí seo chun páirt a ghlacadh sna margaidh seo acu.

Más mian leat bia a ullmhú nó a dhíol, déan teagmháil le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte toisc go mb’fhéidir go mbeidh riachtais bhreise acu le comhlíonadh agat.

Tá an Garda Síochána agus oifigigh údaraithe de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo araon i dteideal daoine a ionchúiseamh as ucht a bheith ag corrthrádáil gan chead.

Modh Iarratais

Ní hionann na fodhlíthe corrthrádála sna ceantracha éagsúla i Maigh Eo:

 

 

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites