Mayo County Council logo

Fodhlíthe & Foirmeacha Corrthrádála

Fodhlíthe Corrthrádála Chlár Chlainne Mhuiris (Document)

Fodhlíthe Corrthrádála Chlár Chlainne Mhuiris: rialacha i leith corrthrádáil i gClár Chlainne Mhuiris (Béarla).
Formats Available:


Foirm Iarratais ar Cheadúnas Corrthrádála le haghaidh Clár Chlainne Mhuiris (Form)

Foirm Iarratais ar Cheadúnas Corrthrádála le haghaidh gClár Chlainne Mhuiris. Seol ar ais chuig Oifig Ceantair Chlár Chlainne Mhuiris. Tabhair faoi deara: tá foirmeacha eile le haghaidh na Comhairlí Baile agus ceantair eile i Maigh Eo (Béarla).
Formats Available:


Foirm Iarratais ar Cheadúnas Corrthrádála le haghaidh Tránna i gceantair Acla, Chathair na Mart, agus Bhéal an Mhuirthead (Form)

Foirm iarratais ar cheadúnas corrthrádála le haghaidh tránna i réigiúin Acla, Chathair na Mart (déan teagmháil le Comhairle Baile Chathair na Mart maidir le corrthrádáil laistigh den bhaile féin) agus Bhéal an Mhuirthead. Cuir an fhoirm iarratais seo, agus é líonta amach, faoi bhráid na hOifige Ceantair cuí (Cathair na Mart nó Béal an Mhuirthead). Tabhair do d'aire: ní hionann an fhoirm seo agus foirmeacha a bhíonn in úsáid ag na Comhairlí Baile agus ag na hOifigí Ceantair eile i Maigh Eo.
Formats Available:


Iarratas ar Cheadúnas Corrthrádála le haghaidh Trá an Rois (Form)

Iarratas ar Cheadúnas Corrthrádála le haghaidh Trá an Rois (dátheangach). Cuir an fhoirm iarratais seo, agus í líonta amach, faoi bhráid Oifig Ceantair Bhéal an Átha. Tabhair do d'aire: ní hionann an fhoirm seo agus na foirmeacha a úsáidtear sna Comhairlí Baile ná i gceantair eile i Maigh Eo.
Formats Available:


Sonraí Teagmhála

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chorrthrádáil laistigh de limistéar riaracháin aon cheann de na Comhairlí Baile i Maigh Eo, déan teagmháil leis an gComhairle Baile sin.  Is féidir aon cheist eile faoi chorrthrádáil a chur faoi bhráid na hOifige Ceantair.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites