Mayo County Council logo

Seirbhísí: Cosaint Shibhialta

Civil defence collage

Cosaint Shibhialta Mhaigh Eo

Is eagraíocht í an Chosaint Shibhialta atá lonnaithe sa phobal agus is cúl taca í do na seirbhísí éigeandála. Tá meascán maith sna Baill Chosanta Sibhialta ó thaobh na fostaíochta, aoise, oideachais, culra sóisialta agus cumas coirp de.

Ba cheart do Chosaint Shibhialta Mhaigh Eo bheith in ann tacaíocht a thabhairt do na seirbhísí tosaigh éigeandála i ngéarchás éigeandála. Tá an Chosaint Shibhialta in ann uisce a chur ar fáil, seirbhísí cuardaigh agus tarrthála a sholáthar, chomh maith le seirbhísí eile a mbeadh gá leo cois abhann nó cois locha sa chontae. Tig le Cosaint Shibhialta Chontae Mhaigh Eo seirbhísí garchabhrach agus otharcharr a chur ar fáil agus maoirseacht a dhéanamh ag imeachtaí áitiúla. Cuidíonn Cosaint Shibhialta Chontae Mhaigh Eo le tacaíocht sábhála a eagrú ag imeachtaí uisce.

Eagraítear bunchúrsaí tarrthála agus bunchúrsaí saothair ag an Chosaint Shibhialta do scoileanna agus d’eagraíochtaí pobail.

Sa bhliain 2000 ceiliúradh comóradh an leathchéid de bhunú na Cosanta Sibhialta.

Cosaint Shibhialta

An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 902 44 44
R-phost : rdoherty@mayococo.ie
Oscailte:

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites