Mayo County Council logo

Seirbhísí: Cosaint Shibhialta

Civil defence collage

Cosaint Shibhialta Mhaigh Eo

Is eagraíocht í an Chosaint Shibhialta atá lonnaithe sa phobal agus is cúl taca í do na seirbhísí éigeandála. Tá meascán maith sna Baill Chosanta Sibhialta ó thaobh na fostaíochta, aoise, oideachais, culra sóisialta agus cumas coirp de.

Ba cheart do Chosaint Shibhialta Mhaigh Eo bheith in ann tacaíocht a thabhairt do na seirbhísí tosaigh éigeandála i ngéarchás éigeandála. Tá an Chosaint Shibhialta in ann uisce a chur ar fáil, seirbhísí cuardaigh agus tarrthála a sholáthar, chomh maith le seirbhísí eile a mbeadh gá leo cois abhann nó cois locha sa chontae. Tig le Cosaint Shibhialta Chontae Mhaigh Eo seirbhísí garchabhrach agus otharcharr a chur ar fáil agus maoirseacht a dhéanamh ag imeachtaí áitiúla. Cuidíonn Cosaint Shibhialta Chontae Mhaigh Eo le tacaíocht sábhála a eagrú ag imeachtaí uisce.

Eagraítear bunchúrsaí tarrthála agus bunchúrsaí saothair ag an Chosaint Shibhialta do scoileanna agus d’eagraíochtaí pobail.

Cosaint Shibhialta

An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 902 44 44
R-phost : rdoherty@mayococo.ie
Oscailte:

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites