Mayo County Council logo

An Rannóg Cumarsáide

‌Déanann an Rannóg Cumarsáide a dícheall le feasacht a ardú i measc an phobail maidir le ról agus páirt Chomhairle Contae Mhaigh Eo mar sholáthróir seirbhísí agus mar cheannaire pobail.

Ag cur feabhais le caighdeán agus le scaipeadh eolais phoiblí maidir le seirbhísí agus beartais de chuid na Comhairle, tá an rannóg freagrach as an fhorbairt leanúnach ar chumarsáid sheachtrach Chomhairle Contae Mhaigh Eo. Táthar freagrach chomh maith as an chumarsáid inmheánach a fheabhsú, as branda an chontae a chur chun cinn i measc an phríomhlucht spéise sa bhaile agus i gcéin, agus as seachadadh seirbhísí Oifig na Gaeilge agus an Chláir Um Shábháilteacht ar Bhóithre.

An Rannóg Cumarsáide

Áras an Chontae,
An Meal,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo.
F23 WF90

Teileafón : 094 9024444
R-phost : communications@mayococo.ie
Oscailte: 9am - 1pm
2pm - 5pm

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites