Mayo County Council logo

Scéim na nDeontas Mac Léinn
(Deontais Ardoideachais)

Deontais Mac Léinn don Bhliain Acadúil 2016/17 - Cá ndéanfaidh mé iarratas?

Sa chás go bhfuair tú deontas roimhe seo ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo, agus go bhfuil tú ag leanúint ar aghaidh leis an gcúrsa céanna sa bhliain 2016/17 is í Comhairle Contae Mhaigh Eo a riarfaidh do dheontas go dtí go gcríochnaíonn tú an cúrsa atá ar bun agat faoi láthair. Mura bhfuair tú Foirm Athnuachan Deontais don bhliain 2016/17 go fóill, seol ríomhphost chugainn ag heg@mayococo.ie nó cuir glaoch orainn ar 0949024444.

Ba chóir iarratais NUA ar Dheontas Mac Léinn a dhéanamh ar líne ar shuíomh idirlín Thacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI)ar www.susi.ie.

Sa chás go bhfuil tú i mbun cúrsa cheana féin, ach gurb í 2016/17 an chéad bhliain duit a bheith ag déanamh iarratais ar dheontas ba chóir duit d’iarratas a dhéanamh ar líne chuig SUSI ag www.susi.ie.


SEIRBHÍS TACAÍOCHTA SUSI

Mar chuid den tseirbhís tacaíochta a sholáthraíonn SUSI do mhic léinn, tá Deasc Tacaíochta curtha ar bun acu a ghlacann le ceisteanna tríd an ríomhphost nó ar an bhfón.

Is féidir ríomhphost a chur chuig Deasc Tacaíochta SUSI ag support@susi.ie nó glaoch a chur orthu ag 076 108 7874.

Tá Deasc Tacaíochta SUSI ar oscailt ó 9.00am – 10.00pm (Luan – Aoine) agus ó 9.00am – 6.00pm (Satharn).

Foirmeacha 2016/17

Foirm FA1 - Foirm Dheimhneach um Ghlacadh le Cúrsa 2016/17 (Cúrsa FOCHÉIME in Éirinn) (Form)

Ba chóir duit an fhoirm seo a chomhlánú i ndiaidh duit glacadh go deimhneach le spás ar chúrsa LÁNAIMSEARTHA fo-chéime in Éirinn, agus iarratas déanta agat ar dheontas mic léinn don bhliain 2016/17. (Béarla amháin)
Formats Available:


Deontais Ardoideachais

Rannóg Gnóthaí Corparáideacha
Teileafón : 094 9024444, Facs: 094 9047568
R-phost : heg@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n - 1:00 i.n agus 2:00 i.n - 5:00 i.n ó Luan go hAoine (cé is moite de shaoire poiblí)

  More Mayo County Council and Local Government Websites