Mayo County Council logo

Foilseacháin um Dheontais Ardoideachais, 2014-2015

Foirm SA1 - Foirm Dheimhneach um Ghlacadh le Cúrsa 2016/17 (Form)

Foirm SA1 - Foirm Dheimhneach um Ghlacadh le Cúrsa 2016/17 (Béarla). Cúrsa Fochéime i mBallstáit an AE (lasmuigh d'Éirinn).
Formats Available:


Foirm FA1 - Foirm Dheimhneach um Ghlacadh le Cúrsa 2016/17 (Cúrsa FOCHÉIME in Éirinn) (Form)

Ba chóir duit an fhoirm seo a chomhlánú i ndiaidh duit glacadh go deimhneach le spás ar chúrsa LÁNAIMSEARTHA fo-chéime in Éirinn, agus iarratas déanta agat ar dheontas mic léinn don bhliain 2016/17. (Béarla amháin)
Formats Available:


Foirm FA1 - Foirm Dheimhneach um Ghlacadh le Cúrsa 2014/15 (Cúrsa IARCHÉIME in Éirinn) (Form)

Ba chóir duit an fhoirm seo a chomhlánú i ndiaidh duit glacadh go deimhneach le háit ar chúrsa aitheanta LÁNAIMESEARTHA iarchéime in Éirinn, agus iarratas déanta agat ar dheontas mic léinn don bhliain 2014/15. (Béarla amháin)
Formats Available:


Foirm Sonraí Bainc le haghaidh Ríomhaistriú Airgid (EFT) (Form)

Foirm Ríomhaistrithe Airgid (EFT) (Béarla amháin)
Formats Available:


Foirm um Chostais Turais Allamuigh (Form)

Foirm iarratais ar aisíoc na gcostas a bhaineann le turas allamuigh sa bhliain acadúil 2014/15.
Formats Available:


Deontais Ardoideachais

Rannóg Gnóthaí Corparáideacha
Teileafón : 094 9024444, Facs: 094 9047568
R-phost : heg@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n - 1:00 i.n agus 2:00 i.n - 5:00 i.n ó Luan go hAoine (cé is moite de shaoire poiblí)

Scéim na nDeontas Mac Léinn 2014 (Document)

Scéim na nDeontas Mac Léinn 2014 - I.R. Uimh 201 de 2014 (Béarla amháin)
Formats Available:


Na Rialacháin um Tacaíocht do Mhic Léinn 2014 (Document)

Na Rialacháin um Tacaíocht do Mhic Léinn 2014 - I.R. Uimh. 200 de 2014 (Béarla amháin)
Formats Available:


  More Mayo County Council and Local Government Websites