Mayo County Council logo

Deontais Lánroghnacha 2019

Tugtar fógra leis seo go bhfuil Comhairle Contae Mhaigh Eo ag glacadh le hiarratais ar dheontais de réir Alt 66 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 arna leasú ag Alt 43 den Acht Rialtais Áitiúil 2014 faoi na ceannteidil seo a leanas:-

  • Iarratais ar mhaoiniú ó Chumainn Áitritheoirí don bhliain 2019
  • Iarratais ar mhaoiniú ó Clubanna / Eagraíochtaí don bhliain 2019
  • Iarratais ar mhaoiniú ó Lucht Eagraithe Féilte / Imeachtaí don bhliain 2019
  • Iarratais ar mhaoiniú ó Choistí Reilige don bhliain 2019

Tabharfar tús áite do thionscadail phobalbhunaithe a léiríonn go bhfuil maoiniú comhfhreagrach faighte acu nó gur féidir leo é a mhealladh.

Is é 4.30pm Dé hAoine, 25 Eanáir 2019 an dáta deiridh le haghaidh iarratas.

Tá Foirmeacha Iarratais le fáil thíos nó is féidir iad a fháil ach teagmháil a dhéanamh leis na hOifigí Ceantair.

 

 

Deontais Lánroghnacha 2019

Deontais Lánroghnacha 2019 do Cheantar Bardasach Bhéal an Átha (Document)

Deontais Lánroghnacha 2019 do Cheantar Bardasach Bhéal an Átha
Formats Available:


Soilse Nollag (Form)

Foirm Iarratais
Formats Available:


Deontais Lánroghnacha 2019 do Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh (Document)

Deontais Lánroghnacha 2019 do Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh (Béarla)
Formats Available:


Deontais Cistiúcháin Lánroghnacha 2019 do Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris (Document)

Deontais Cistiúcháin Lánroghnacha 2019 do Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris
Formats Available:


Deontais Cistiúcháin Lánroghnacha 2018 do Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo (Document)

Deontais Cistiúcháin Lánroghnacha 2019 do Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo (Béarla)
Formats Available:


Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites