Mayo County Council logo

Eolaire Chathair na Mart

Treoirleabhar do na gnólachtaí agus seirbhísí ar fáil i gCathair na Mart

D'fhoilsigh Comhairle Contae Mhaigh Eo, i gcomahar le Tionscnamh Pobail Chathair na Mart, Eolaire Chathair na Mart i mí na Bealtaine 2015.  Beidh an t-eolaire seo ar fáil ar líne agus á chothabháil ag Ceantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo, teileafón 098 50400.

Westport Directory (PDF, 686 KB, Béarla)

Is féidir aon cheisteanna faoin eolaire, nó aon leasuithe le déanamh dó, a sheoladh ar ríomhphost chuig wci@mayococo.ie.

Suirbhé Pobail Chathair na Mart

Tá iarrtha orainn nasc a scaipeadh i ngeall ar Shuirbhé Pobail Chathair na Mart. Baineann an suirbhé seo le folláine ár bpobail. Is é Tionscnamh Pobail Chathair na Mart (TPC) atá ag eagrú an tsuirbhé seo. Bunaíodh an grúpa seo beagnach trí bliana ó shin de bhun na himní a bhí ar dhaoine maidir le líon na ndaoine i gCathair na Mart a bhí ag cur lámh ina mbás féin. Tá roinnt bearta curtha i gcrích acu ó shin agus é mar aidhm acu eolas agus inniúlacht a chur ar ghrúpaí agus ar dhaoine go mbeidh siad in ann déileáil níos fearr leis an bhféinmharú mar cheist shonrach inti féin, agus chomh maith leis sin, le folláine an phobail i gcoitinne. I measc na hoibre ar thug siad faoi, d’fhoilsigh siad eolaire de na seirbhísí agus acmhainní tacaíochta atá sa cheantar, agus d’eagraigh siad roinnt clár oiliúna ar nós ASSIST agus SAFETALK.

 

Go nuige seo, ba é taithí na mball féin, scéalta a chuala siad, agus beagán de bhuille faoi thuairim, mar bhonn lena gcuid oibre. Is éard atá i gceist acu leis an suirbhé seo ná a fháil amach, a chruinne agus is féidir, cén chaoi a bhfuil muintir Chathair na Mart, agus cén chaoi a mbraitheann siad faoin saol i gCathair na Mart. Tá an suirbhé seo faoi rún agus ní iarrtar d’ainm. Tá ceisteanna ann a bhaineann le d'fholláine áfach, agus d'fhéafadh roinnt daoine a bheith míchompordach leis seo. Tá líntí tacaíochta luaite sa suirbhé do dhaoine ar chuir an suirbhé isteach orthu.

 

Is é an príomhleas a bhainfear as torthaí an tsuirbhé seo ná chun riachtanais agus tuairimí ár bpobail a thuiscint, sa chaoi go gcuirfear barr feabhais ar an tacaíocht a chuirfear ar fáil dó amach anseo. Beidh an suirbhé seo ar fáil ón 11 Samhain go dtí deireadh mhí na Samhna.  Tá TPC ag súil go nglacfaidh a mhéid de phobal Chathair na Mart agus is féidir – atá os cionn 15 bliana d'aois – páirt sa suirbhé seo.

 

GLIOGÁIL ANSEO chun an suirbhé a dhéanamh (i mBéarla amháin).

 

Seo a leanas póstaer agus bileog eolais ar a bhfuil tuilleadh sonraí faoin suirbhé.

Westport Community Survey Leaflet  (Béarla)

Westport Community Survey Poster (Béarla)

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites