Mayo County Council logo

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015

Liosta na nOifigeach Poiblí Ainmnithe faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015

Príomhfheidhmeannach

An tUas. Peter Hynes, Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo - Teil: 094 9024444

Stiúrthóirí Seirbhísí:

An tUas. John Condon Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo - Teil: 094 9024444
An tUas. Catherine McConnell, Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo - Teil: 094 9024444
An tUas. Tom Gilligan,  Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo - Teil: 094 9024444
Ms Joanne Grehan,  Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo - Teil: 094 9024444

Ceannasaí Airgeadais:
An tUas. Peter Duggan, Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo - Teil: 094 9024444

Áirítear comhaltaí tofa Chomhairle Contae Mhaigh Eo mar Oifigigh Phoiblí Ainmnithe faoin Acht.

Tabhair do d'aire go bhféadfaí na sonraí thuasluaite a leasú ó am go chéile.  Seo nasc chuig an Clár Brústocaireachta: http://www.lobbying.ie

Dáta: 28 Deireadh Fómhair 2015

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites