Mayo County Council logo

Athsholáthar Cáipéisí Mótarchánach

Faigh cáipéis mótarchánach ar an athuair, m.sh. Leabhar Cláraithe Feithicle

Is féidir na cáipéisí a leanas uile a fháil ar an athuair ach an táille chuí, mar a leagtar amach thíos, a íoc:

 • Leabhar Cláraithe Feithicle: €12
 • Teastas Cláraithe Feithicle: €12
 • Diosca Mótarchánach: €6
 • Cárta Leantóra: €6

Faigh Cáipéis Ionaid

Lean na treoracha a leanas chun iarratas a dhéanamh ar cháipéis ionaid:

 • Íoslódáil an Fhoirm Iarratais um Athsholáthar Doiciméad RF134 
 • Is féidir an fhoirm a iarraidh ó motortax@mayococo.ie
 • Nó déan teagmháil linn ag an seoladh thíos chun cóip a fháil:
  • An Oifig Mótarchánach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Páirc an Ghleanna, Caisleán an Bharraigh. Teil: 094 90 47600
  • An Oifig Mótarchánach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Oifigí Cathartha Bhéal an Átha, Plás Arran, Béal an Átha. Teil: 096 76100
  • An Oifig Mótarchánach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Oifigí Cathrach Bhéal an Mhuirthead, Bóthar na hEaglaise, Béal an Mhuirthead. Teil: 097 81004

Ní mór Foirm RF134 a shíniú i láthair bhall den Gharda Síochána.

Seol an fhoirm chomhlánaithe mar aon leis an táille chuí chuig d’oifig áitiúil mótarchánach.

Bíodh an táille i bhfoirm seice nó ordú poist, iníoctha le Cuntas Mótarchánach Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

 

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites