Mayo County Council logo

Busanna Óige agus Pobail

Ní mór d’fheithicil na coinníollacha a leanas a chomhlánú le bheith incháilithe mar Bhus Óige agus Pobail:

  • É a bheith tógtha nó curtha in oiriúint chun breis is 8 bpaisinéir a iompar.
  • É a bheith faoi úinéireacht eagraíocht óige nó pobail.
  • É a bheith in úsáid ag an eagraíocht sin amháin chun na críocha sin amháin daoine a iompar ar thurais a bhaineann go sonrach le himeachtaí na heagraíochta.
  • Ní mór d’eagraíocht atá ag cur cánach ar fheithicil den chineál seo den chéad uair na cáipéisí a leanas a leagan isteach:
    • Dearbhú Bus Óige nó Pobail, arna shíniú i láthair na nGardaí, agus
    • Litir ar pháipéar ceannteidil ina leagtar amach aidhmeanna agus cuspóirí na heagraíochta, imeachtaí na heagraíochta, cé acu an carthanas cláraithe í nó nach bhfuil, uimhir chláraithe an charthanais agus ainmneacha chathaoirleach agus rúnaí na heagraíochta.

Cineál Cabhlach

Ní mór don fheithicil a bheith cláraithe mar bhus nó mionbhus ar an Teastas Cláraithe Feithicle aige - ní féidir cáin bus óige/pobail a chur ar fheithicil de chabhlaigh de chineál ar bith eile. Níl Feithicil Ilfheidhmeach – MPV – incháilithe don chineál cánach seo ach oiread, is cuma cé mhéad suíocháin do phaisinéirí atá inti.

Deimhniú Ródacmhainneachta

Ní mór Deimhniú Ródacmhainneachta bailí a bheith ag Bus Óige nó Pobail atá cláraithe le bliain nó níos faide sula gcuirtear cáin air.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites