Mayo County Council logo

Feithiclí Tarrthála

Is éard atá i bhfeithicil tarrthála ná feithicil atá deartha go sonrach nó curtha in oiriúint go buan chun feithicil cliste a tharraingt nó a iompar. Ní ceadmhach í a úsáid chun críocha ar bith eile. Mar gheall go bhfuil an ráta cánach ar fheithiclí tarrthála níos ísle ná rátaí eile, ní mór duit a bheith in ann a chruthú go bhfuil an ráta seo ag dul duit agus cáin á cur ar an bhfeithicil den chéad uair.

Tá sé tábhachtach a thuiscint nach gcáilíonn feithicilí tarrthála don ráta tarrthála cánach go huathoibríoch.  Braitheann an ráta mótarchánach dlite air ar an úsáid a bhaintear as an bhfeithicil.

Scrúdú Áitiúil

 Ní mór don fheithicil dul faoi scrúdú áitiúil ag oifigeach de chuid na Comhairle má tá cáin á cur uirthi den chéad uair toisc í a bheith nua, iompórtáilte nó úinéir nua aici. Déantar seo lena chinntiú go bhfuil na comharthaí cuí, na soilse, agus an crann tochraiste srl. feistithe uirthi. Má tá cáin á cur ar fheithicil atá nua, iompórtáilte nó atá curtha in oiriúint mar fheithicil tarrthála, ní mór do na Coimisinéirí Ioncaim glacadh leis mar fheithicil tarrthála ar dtús.

Mótarcháin á híoc den chéad uair

Má tá tú chun feithicil úrnua nó iompórtáilte a ainmniú mar fheithicil tarrthála agus tú ag cur cáin uirthi, ní mór do na Coimisinéirí Ioncaim glacadh léi ar dtús mar fheithicil tarrthála.  Ní mór duit foirm RF100 (Feithicil nach gluaisrothar í) a chomhlánú , í a chur faoi scrúdú ag an gComhairle, agus na cáipéisí a leanas a leagan isteach.

  • RF111B - Foirm Dearbhaithe Feithicle Tarrthála (Leagan Béarla)
  • Árachas Trádálaithe Mótair a chlúdaíonn an fheithicil nó litir ón gcomhlacht árachais a dheimhníonn go bhfuil an fheithicil clúdaithe ag árachas lena húsáid mar fheithicil tarrthála.
  • cáipéisí a chruthaíonn go bhfuiltear i dteideal an ráta mótarchánach d’fheithiclí tarrthála.

Má tá an fheithicil bliain d’aois nó níos sine, ní mór Deimhniú Ródacmhainneachta bailí a bheith aici.

Aistriú Úinéireachta

Má cheannaigh tú feithicil tarrthála a raibh cáin uirthi mar fheithicil tarrthála cheana féin, ní mór duit foirm RF100A a chomhlánú, í a chur faoi scrúdú ag an gComhairle agus na cáipéisí a leanas a leagan isteach.

  • RF111B - Foirm Dearbhaithe Feithicle Tarrthála (Leagan Béarla)  
  • Árachas Trádálaithe Mótair a chlúdaíonn an fheithicil nó litir ón gcomhlacht árachais a dheimhníonn go bhfuil an fheithicil clúdaithe ag árachas lena húsáid mar fheithicil tarrthála.
  • cáipéisí a chruthaíonn go bhfuiltear i dteideal an ráta mótarchánach d’fheithiclí tarrthála.

Má tá an fheithicil bliain d’aois nó níos sine, ní mór Deimhniú Ródacmhainneachta bailí a bheith aici.

 

Tiontú Feithicle ina Feithicil Tarrthála

Sa chás gur tiontaíodh feithicil in a feithicil tarrthála, ní mór do na Comisinéirí Ioncaim an tiontú a fhaomhadh ar dtús – breathnaigh ar www.revenue.ie. Agus an faomhadh sin faighte ó na Coimisinéirí Ioncaim, ní mór foirm RF111B  a chomhlánú, an fheithicil a chur faoi scrúdú ag an gComhairle agus na cáipéisí a leanas a leagan isteach

  • RF111B - Foirm Dearbhaithe Feithicle Tarrthála (Leagan Béarla) 
  • Árachas Trádálaithe Mótair a chlúdaíonn an fheithicil nó litir ón gcomhlacht árachais a dheimhníonn go bhfuil an fheithicil clúdaithe ag árachas lena húsáid mar fheithicil tarrthála.
  • cáipéisí a chruthaíonn go bhfuiltear i dteideal an ráta mótarchánach d’fheithiclí tarrthála.

Má tá an fheithicil bliain d’aois nó níos sine, ní mór Deimhniú Ródacmhainneachta bailí a bheith aici.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites