Mayo County Council logo

Foirmeacha Mótarchánach

Foirmeacha Mótarchánach

RF100 (English) Application to tax a vehicle (other than a Motor Cycle) (Béarla amháin)

RF134 Application for Replacement Documents (PDF, 16KB)

RF134 (Gaeilge) Iarratas ar Athsholáthar Doiciméad (PDF, 85KB)

 

Community Bus Declaration (PDF, 6KB)

Dearbhú Bus Óige nó Pobail‌ (PDF, 187 KB)

Island Vehicle Declaration (PDF, 215 KB)

Dearbhú Feithicil Oileánda (PDF, 247 KB)

SPSV Declaration (PDF, 336 KB)

Dearbhú B.S.P. (PDF, 336 KB) 

Workshop Declaration (PDF, 396 KB)

Dearbhú Ceardlainne (PDF, 396 KB)

 

RF105 - (English) Notification of Transfer of Vehicle Ownership to a Motor Dealer for Vehicles Registered since 1st Jan 1993

RF105- (Gaeilge) Fógra i dtaobh Úinéireacht Feithicle a Aistriú le Mótardhéileálaí d'fheithiclí cláraithe 1 Eanáir 1993 i leith

RF111 - (English) Change of Particulars

RF111 - (Gaeilge) Athrú Sonraí

RF100A - (English) Motor Tax Renewal

RF100A - (Gaeilge) Foirm Athnuachana Mótarchánach

RF111A - (English) Goods Only Declaration

RF111A - (Gaeilge) Dearbhú Earraí Amháin

RF150 - (English) Declaration of non-use of a motor vehicle

RF150 - (Gaeilge) Dearbhú um Neamhúsáid Feithicle

RF700 - (English) Trade plates

RF700 - (Gaeilge) Plátaí Trádála

 

RF200 - (English) Notification of Transfer of Vehicle Ownership for vehicles registered before 1st Jan 1993

RF200 - (Gaeilge) Fógra um Aistriú Úinéireachta Feithiclí a cláraíodh roimh 1 Eanáir 1993

Dearbhú na gCoimisinéirí Ioncaim (Form)

Dearbhú na gCoimisinéirí Ioncaim chun cáin a chur ar fheithicil faoin Ráta Iompair Earraí
Formats Available:


An Rannóg Mótarchánach

Google Map to An Rannóg Mótarchánach (external link; opens new window) Páirc an Ghleanna,
An Meal,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo
F23 FF22
Teileafón : (094) 904 7600
R-phost : Motortax@mayococo.ie
Oscailte: Caisleán an Bharraigh: 9:30am-3:00pm, Luan-Aoine, oscailte am lóin

Tabhair faoi deara:
Oifig Bhéal an Mhuirthead: 9.30am-12.45pm agus 2.00pm-3.00pm, Luan-Aoine
Oifig Bhéal an Átha: 9.30am-12.30pm, Luan-Aoine

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites