Mayo County Council logo

Mótarcháin bunaithe ar astúcháin CO2

Mótarcháin bunaithe ar astúcháin CO2

Córas Mótarchánach Dé-ocsaíde Carbóin (CO2) do Charranna Nua

Ó mhí Iúil 2008 beidh dhá chóras mótarchánach ar leith ann do charranna. I gcás carranna atá sa chóras mótarchánach cheana féin leanfar ag gearradh cánach orthu de réir mhéid an innill (c.c.) acu. Gearrfar cáin ar charranna nua a claraíodh ó 1 Iúil 2008 i leith de réir leibhéal na n-astúchán CO2 astu.

Carranna a cláraíodh taobh amuigh d’Éirinn

Gearrfar cáin ar charr príobháideach a cláraíodh den chéad uair thar lear roimh 1 Eanáir 2008 de réir mhéid an innill (c.c.) aige. Ní bhaineann an córas nua CO2-bhunaithe le carranna athláimhe a cláraíodh thar lear roimh 2008 agus a iompórtáladh ó shin iad.

I gcás carranna príobháideacha a cláraíodh den chéad uair thar lear idir 1 Eanáir 2008 agus 30 Meitheamh 2008 – ná dátaí sin san áireamh – agus a cláraíodh in Éirinn ó shin iad, gearrfar cáin orthu de réir cibé den dá chóras a dhlífear an cháin is ísle, bíodh sin bunaithe ar mhéid an innill (c.c.) nó ar astúcháin CO2.

I gcás carr príobháideach a cláraíodh thar lear ó 1 Iúil 2008 i leith agus a cláraíodh in Éirinn ó shin é, gearrfar cáin air bunaithe ar astúcháin CO2.

Is é aidhm an chórais nua mótarchánach seo ná daoine a spreagadh chun carranna níos lú, níos glaine, agus níos éifeachtaí ó thaobh breosla de a úsáid. Is beart i dtreo athrú aeráide a mhaolú é astúcháin dé-ocsaíd charbóin (CO2) ó charranna a laghdú, rud a bheidh chun leasa an chomhshaoil agus chun feabhais chaighdeán an aeir áitiúil araon.

Maidir le carranna a cláraíodh roimh 2008 (.i. carranna a bhí sa chóras mótarchánach roimh 2008), leanfar ag gearradh cánach orthu de réir an chórais atá ann faoi láthair, .i. bunaithe ar mhéid an innill (c.c.).

Gliogáil anseo chun Rátaí Mótarchánach a fheiceáil.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites