Mayo County Council logo

Mótarcharbháin

Leasaíodh an sainmhíniú ar mótarcharbhán i gcomhthéacs cúrsaí mótarchánach le déanaí sa chaoi gurb ionann anois é an an sainmhíniú atá ag na Coimisinéirí Ioncaim, .i.

Feithicil de chatagóir M le spás comhluadair agus ina bhfuil an trealamh a leanas ar a laghad:

(a) suíocháin agus bord;

(b) feistis codlata, lena n-áirítear suíocháin a thiontaítear ina leapacha;

(c) fearas cócaireachta;

(d) áisesanna stórála.

Beidh an fearas seo feistithe go daingean sa chábán comhluadair. Is féidir leis an mbord a bheith dearaithe sa chaoi gur féidir é a bhaint amach go héasca áfach.

Níl uasteorainn le hairde inmheanách an charbháin a thuilleadh.

Ní mór don fheithicil a bheith cláraithe le cabhail Mótarcharbháin ar an Teastas Cláraithe Feithicle (D.3 ar an DCF).

Murab amhlaidh atá sé agus más mian leat cáin mótarcharbháin a chur ar an bhfeithicil, ní mór próiseas tiontaithe na gCoimisinéirí Ioncaim a leanúint sular féidir an chabhail a athrú ina mótarcharbhán. Gliogáil anseo chun nós imeachta na gCoimisinéirí Ioncaim a léamh.

 Más amhlaidh go bhfuil feithicil atá cláraithe cheana féin in Éirinn mar MPV nó feithicil eile i gcatagóir M1 an AE / catagóir A na gCoimisinéirí Ioncaim le haghaidh VRT, agus an fheithicil sin á tiontú ina mótarcharbhán agat, ní gá duit na cáipéisí tiontaithe a sheoladh chuig na Coimisinéirí Ioncaim.Ba chóir na cáipéisí a sheoladh díreach chuig an Oifig Mótarchánach ina áit. Gliogáil anseo chun an nós imeachta sin a léamh

Tástáil

Tá Deimhniú Ródacmhainneachta (CRW) bailí de dhíth chun cáin a chur ar mhótarcharbhán ar bith a cláraíodh ó 1 Eanáir 1980 i leith agus atá cláraithe le breis is ceithre bliana.

Ní mór do mhótarcharbhán atá cláraithe le breis is ceithre bliana agus níos lú ná 10 mbliana dul faoi thástáil gach 2 bhliain, agus bíonn an Deimhniú Ródacmhainneachta seo bailí ar feadh dhá bhliain ó dháta na tástála sin.

I gcás mótarcharbháin atá cláraithe le 10 mbliana nó níos faide, agus é cláraithe ó 1 Eanáir 1980 i leith, ní mór dó dul faoi thástáil gach bliain agus an Deimhniú Ródacmhainneachta sin bailí ar feadh bliana ó dháta na tástála sin.

Níl Deimhniú Ródacmhainneachta de dhíth ar mhótarcarbhán a cláraíodh den chéad uair roimh 1 Eanáir 1980.

€6 an costas atá ar Dheimhniú Ródacmhainneachta do charbhán, bíodh sé trom nó éadrom.

Is féidir cáin a chur ar mhótarcharbhán ar líne anois, a fhad is atá Deimhniú Ródacmhainneachta bailí ag feithiclí níos sine ná 4 bliana d'aois.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites