Mayo County Council logo

Plátaí Trádála

Plátaí Trádála

Cosnaíonn Plátaí Trádála €353 an phéire (€86 le cinn ionaid a fháil)

Chun iarratas a dhéanamh ar Phláta Trádála beidh na nithe a leanas de dhíth ort:  

  1. Foirm Iarratais RF700 (PDF, 414 KB, Béarla) agus í comhlánaithe
  2. Cód an Gharáiste nó Uimhir Aitheantais an Mhótardhéileálaithe - caithfidh an mótarthrádálaí an cód seo a fháil ón Roinn Iompair.
  3. Ní mór don uimhir CBL a bheith luaite ar an bhfoirm.
  4. Uimhir chuntas rátaí nó uimhir chead pleanála agus an dáta ar ceadaíodh cead .i. fianaise go ndearnadh luacháil ar áitreabh an iarratasóra i gcomhair rátaí, nó, más áitreabh nua atá i gceist nach ndearnadh luacháil air fós, fianaise i leith an cheada phleanála.
  5. Ní mór polasaí árachais do mhótarthrádálaí a bheith faoi iamh leis an iarratas.

Léigh anseo na Treoirlínte do Mótarthrádálaithe maidir le Plátaí Trádala (Béarla).

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites