Mayo County Council logo

Sonraí Teagmhála

Fáilte chuig an Rannóg Mótarchánach de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Tá trí Oifig Mótarchánach i gcontae Mhaigh Eo:

 • An Oifig Mótarchánach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Páirc an Ghleanna, Caisleán an Bharraigh.
  • Teil: 094 90 47600
  • Rphost: motortax@mayococo.ie
  • Uaireanta oscailte: 9:30 r.n. - 3 i.n., oscailte am lóin
 • An Oifig Mótarchánach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Oifigí Cathartha, Plás Arran, Béal an Átha.
  • Teil: 096 76100
  • Rphost: ballinamd@mayococo.ie
  • Uaireanta oscailte: 9:30 r.n. - 12.45 i.n. agus 2 i.n. - 3 i.n., ó Luan go hAoine
 • An Oifig Mótarchánach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Oifigí Cathartha, Bóthar na hEaglaise, Béal an Mhuirthead.
  • Teil: 097 81004
  • Rphost: belmullet@mayococo.ie
  • Uaireanta oscailte: 9:30 r.n. - 12:45 i.n. agus 2 i.n. - 3 i.n., ó Luan go hAoine

Tabhair faoi deara nach féidir bearta thar an gcuntar a dhéanamh ach in Oifig Mótarchánach an chontae ina gcoinnítear an fheithicil de ghnáth. Caithfear iarratais tríd an bpost a sheoladh chuig Oifig Mótarchánach an chontae ina gcoinnítear an fheithicil de ghnáth comh maith.
Is í an Rannóg Seirbhísí Ríomhairí um Cheadúnú Tiománaithe agus Feithiclí, Sionainn, Co. an Chláir, a dhéileálann le hathruithe úinéireachta feithiclí a cláraíodh i ndiaidh 1 Eanáir 1993. (Teil: 061 365000 nó Íosghlao 1890 411 412.) Ríomhphost: motortax@environ.ie

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites