Mayo County Council logo

Muirir Uisce

Baineann muirir uisce agus muirir fuíolluisce Chomhairle Contae Mhaigh Eo leis na húsáideoirí uile a fhaigeann uisce ón bpríomhlíonra phoiblí uisce cé is moite d'úsáideoirí tí.

Seo a leanas luach na muirir uisce ag Comhairle Contae Mhaigh Eo don bhliaiin 2010:

  • Táille sheasta €125 in aghaigh an chustaiméara.
  • Gearrfar táille sheasta €250 ar chustaiméirí atá ceangailte den phríomhlíonra uisce ach nach bhfuil méadar uisce feistithe acu go fóill.
  • Gearrfar muirear €125 ar chustaiméirí atá ceangailte den chóras poiblí séarachais ach nach bhfaigheann a gcuid uisce ón soláthar poiblí uisce.
  • Gearrfar muirear toirtmhéadrach uisce de €0.91/m3 ar chustaiméirí a fhaigheann a gcuid uisce ón soláthar poiblí uisce.
  • Gearrfar muirear toirtmhéadrach fuíolluisce de €1.35/m3 ar chustaiméirí atá ceangailte den chóras poiblí séarachais.
  • Sa chás go n-úsáidtear an t-uisce i gcomhair cúrsaí tí agus cúrsaí gnó araon, beidh lamháltas tí 225m3 (49,500 galún) i gceist.

 

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

 

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites