Mayo County Council logo

Cónaí Príobháideach Neamhphríomhá (NPPR)

Eolas Teagmhála

 AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN RIALTAIS ÁITIÚIL, 2014

ÍOCAÍOCHT AR ÁIT CHÓNAITHE PHRÍOBHÁIDEACH NEAMHPHRÍOMHA

FIACHAIS LE HÍOC AR AN MUIREAR SIN

Tá foráil faoin Acht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil, 2014, a ainmníonn an tréimhse idir 2 Márta 2014 go dtí 31 Lúnasa 2014 mar thréimhse tearmainn.  Le linn na tréimhse seo ní ghearrfar aon phionós breise i dtaobh faichais atá le híoc cheana féin ar an muirear NPPR a íoc go mall.

Is é €4220 an méid iomlán atá dlite ar réadmhaoin a raibh an NPPR iníoctha air sna cúig bliana idir 2009-2013.  Méadófar an méid sin go €7230 ar 1 Meán Fómhair 2014.

Ní ghearrfar an NPPR sa bhliain 2014.

Is féidir fiacha atá amuigh do na blianta roimhe seo a íoc ar an suíomh idirlín www.nppr.ie, nó trí fhoirm a chomhlánú agus í a sheoladh in éineacht le híocaíocht chuig NPPR, Bosca PO 11654,

Baile Átha Cliath 8, nó trí bhualadh isteach chuig oifig ceantair ar bith de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Tabhair aird ar na sonraí teagmhála a leanas, le do thoil, a bhaineann le muirear an NPPR:

Teileafón: (094) 9047311 nó (094)9047338

R-phost: nppr@mayococo.ie

Is féidir an táille NPPR a íoc ar líne ag an suíomh idirlín seo www.nppr.ie (external link)

Tá na foirmeacha a bhaineann le Cónaí Príobháideach Neamhphríomhá le fáil anseo:

NPPR - Foirm Chlárúcháin 2013 (pdf - 639 kb)

NPPR - Foirm Chlárúcháin 2013


NPPR - Foirm Athnuachana 2013 (pdf - 662 kb)

NPPR - Foirm Athnuachana 2013


Dearbhú nach bhfuil áit feiliúnach le cónaí ann (doc - 35 kb)

Dearbhú nach bhfuil áit feiliúnach le cónaí ann (Béarla)


Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites