Mayo County Council logo

Cónaí Príobháideach Neamhphríomhá (NPPR)

Sonraí Teagmhála

 AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN RIALTAIS ÁITIÚIL, 2014

ÍOCAÍOCHT AR ÁIT CHÓNAITHE PHRÍOBHÁIDEACH NEAMHPHRÍOMHA

FIACHAIS LE HÍOC AR AN MUIREAR SIN

Tá foráil faoin Acht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil, 2014, a ainmníonn an tréimhse idir 2 Márta 2014 go dtí 31 Lúnasa 2014 mar thréimhse tearmainn.  Le linn na tréimhse seo, ní ghearrfar aon phionós breise ar íocaíocht dhéanach fiachais atá amuigh i dtaobh an muirear NPPR.

Is é €4220 an méid iomlán atá dlite ar réadmhaoin a raibh an NPPR iníoctha air sna cúig bliana idir 2009-2013.  Méadófar an méid sin go €7230 ar an 1 Meán Fómhair 2014.

Ní ghearrfar an NPPR sa bhliain 2014.

Is féidir fiacha atá amuigh do na blianta roimhe seo a íoc ar an suíomh idirlín www.nppr.ie, nó trí fhoirm a chomhlánú agus í a sheoladh in éineacht le híocaíocht chuig NPPR, Bosca PO 11654,

Baile Átha Cliath 8, nó trí bhualadh isteach chuig oifig ceantair ar bith de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Seo a leanas sonraí teagmhála Chomhairle Contae Mhaigh Eo i ndáil leis an muirear NPPR:

Teileafón: (094) 9064145 nó (094)9064164

R-phost: nppr@mayococo.ie

Is féidir an táille NPPR a íoc ar líne ag an suíomh idirlín seo www.nppr.ie (nasc seachtrach)

Tá na foirmeacha a bhaineann le Cónaí Príobháideach Neamhphríomhá le fáil anseo:

Foirm Iarratais le haghaidh Teastas NPPR (Béarla) (pdf - 302 kb)


Foirm Athnuachana NPPR (Béarla) (pdf - 557 kb)


Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites