Mayo County Council logo

Nuacht Oidhreachta

Dréachtráiteas Dearaí Sráidbhaile Chonga

DRÉACHTRÁITEAS DEARAÍ SRÁIDBHAILE CHONGA

Tá Dréachtráiteas Dearaí Sráidbhaile ullmhaithe do Chonga, agus beidh sé ar taispeáint don phobal ón Luan 28 Eanáir go dtí an Aoine, 8 Márta. Gliogáil anseo chun breathnú ar Dhréachtráit‌eas Dearaí Sráidbhaile Chonga

Tógfar san áireamh aighneachtaí nó tuairimí i leith an Dréachtráitis Dearaí Sráidbhaile a nochtar le linn na tréimhse comhairliúcháin atá sonraithe thuas sula bhfoilseofar an doiciméad. Ní mór aighneachtaí nó moltaí a dhéanamh i bhfoirm scríofa (cóip chrua nó ríomhphost), ba chóir ‘Ráiteas Dearaí Sráidbhaile Chonga’ a bheith marcáilte go sonrach air, agus iad a sheoladh chuig an Oifigeach Oidhreachta - Deirdre Cunningham - tríd an ríomhphost ag dcunningham@mayococo.ie nó sa phost chuig an Oifig Oidhreachta, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Tá Comhairle Contae Mhaigh ag eagrú ceardlann maidir le Ráiteas Dearaí Sráidbhaile Chonga ar an Máirt, 12 Feabhra 2013 ó 7.30 i.n. – 9.30 i.n. in Óstán Uí Riain (Ryan’s Hotel), Conga.

Is é aidhm na ceardlainne ná eolas a sholáthar i dtaobh an Dréachtráitis Dearaí Sráidbhaile agus aiseolas a fháil ón bpobal a bheidh tionchar aige ar an gcáipéis deiridh.

DEONTAIS UM CHAOMHNÚ STRUCHTÚIR FAOI CHOSAINT


(Oidhreacht)
Tá deontais ar fáil ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo i dtreo oibreacha caomhnaithe ar struchtúir a bhfuil cosaint de dhíth orthu de bharr a inspéise is atá siad ó thaobh na hailtireachta, na staire, na seandálaíochta, na healaíne, an chultúir, na heolaíochta, na sochaí nó na teicniúlachta de.

DEONTAIS UM CHAOMHNÚ STRUCHTÚIR FAOI CHOSAINT-read the full story.

Posted: 11/10/2013

Cúram agus Caomhnú Reiligí Stairiúla

Treoirthionscadal um Chúram agus Caomhnú Reiligí Stairiúla

Tá Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo, i gcomhar le Comhlacht Forbartha Iardheisceart Mhaigh Eo (SWMDC) ag cur treoirthionscadal i bhfeidhm faoi láthair a bhaineann le cúram agus caomhnú reiligí stairiúla.

Fógra um Thosach Iniúchta


(Oidhreacht)
Fógra um Thosach Iniúchta

Fógra um Thosach Iniúchta-read the full story.

Posted: 11/10/2013

  More Mayo County Council and Local Government Websites