Mayo County Council logo

DEONTAIS UM CHAOMHNÚ STRUCHTÚIR FAOI CHOSAINT

Tá deontais ar fáil ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo i dtreo oibreacha caomhnaithe ar struchtúir a bhfuil cosaint de dhíth orthu de bharr a inspéise is atá siad ó thaobh na hailtireachta, na staire, na seandálaíochta, na healaíne, an chultúir, na heolaíochta, na sochaí nó na teicniúlachta de.

Tá na sonraí uile faoin scéim, faoi na struchtúir agus na hoibreacha a thagann faoina scáth, agus foirmeacha iarratais, ar fáil ó Rannóg Pleanála Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Beidh an deontas á dháileadh de réir mar is féidir leis an leithdháileadh a fhaigheann Comhairle Contae Mhaigh Eo ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná an Aoine, 30 Bealtaine 2007.

John Condon,

Rúnaí an Chontae

Áras an Chontae

Caisleán an Bharraigh

Co. Mhaigh EoPosted: 11/10/2013

  More Mayo County Council and Local Government Websites