Mayo County Council logo

Comórtas Grianghrafadóireachta um Oidhreacht Thógtha

I mí Mheán Fómhair 2012, chuir Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo fáilte roimh iarratas ar an gcomórtas grianghrafadóireachta acu um Oidhreacht Thógtha.  Bhí trí rannóg inar féidir iarratas a dhéanamh: Sóisear (Faoi 10) Óige (10-17) Daoine Fásta (18+)

Is cuid thábhachtach d’oidhreacht an chontae í oidhreacht thógtha Mhaigh Eo. D’iarr muid oraibh bhur gceantair áitiúla a churdach agus grianghraif a thógáil den oidhreacht seo. Grianghraif d'oidhreacht thógtha sa chontae a bhí á lorg again, lena n-áirítear tithe móra, foirgnimh dhúchasacha, droichid, troscán sráide, déantáin, earraí iarainn, cuaillí geata, áitheanna aoil, foirgnimh a bhain le cúrsaí iompair agus tionsclaíochta (muilte, stóir srl.)

I measc na ngnéithe a raibh na moltóirí ag faire amach ina dtaobh, bhí: Úrmhaireacht agus cruthaíocht; Léiriú go raibh tuiscint ag an ngrianghrafadóir ar oidhreacht thógtha an chontae; agus ábhar agus comhdhéanamh an ghrianghraif.

Fógraíodh na buaiteoirí ag searmanas bronnta duaiseanna i Halla Macalla, Loch an Eanaigh ar an Déardaoin 13 Nollaig, tráth a seoladh Féilire Oidhreacht Thógtha Mhaigh Eo, 2013 chomh maith. Foilsíodh san fhéilire seo grianghraif na mbuaiteoirí uile mar aon le híomhánna ó fhoinsí eile, agus tá sé ar fáil ó oifigí na Comhairle Contae agus leabharlanna áitiúla. Comhghairdeas leis na buaiteoirí uile!

Seo a leanas liosta na mbuaiteoirí agus tá na grianghraif le feiceáil thíos:

Daoine Fásta (18+)

1ú Duais: Chris Randolph, Caisleán Chionn Torc, Béal Átha hÉin

2ú Duais: Aurore (Dawn) Blanquier, Tobar Mhuire, Ros Eirc

3ú Duais: Brian Wilson “Súil Siar sa Stair”, Túr Comharthaíochta ag Glosh, Cnoc an Tearmainn, an Fód Dubh, faoi sholas na gealaí.

Ardmholadh do: Robert Gibbons “Doimhneachtaí an Datha Léith”, Mainistir Mhaigh Eo faoi bhrat Sneachta; Chris Ledwith “Túr Dhún na Móna”

 

Óige (10-17)

1ú Duais: Emma Rogan, “Radharc tríd an ngeata”. Séipéal Chríost, Eaglais na hÉireann, Caisleán an Bharraigh

2ú Duais: Lauren Faull “Dhá bhairille faoi dheatach taobh mo dhorais”, teachín dúchasach cloiche, Béal Átha Bhearaigh

3ú Duais: Conor Kerins “Bosca Poist, Baile Uí Fhiacháin”

Ardmholadh do: Paul Brennan, Foirgneamh dúchasach cloiche, Cill Cheallaigh

 

Sóisear (Faoi 10)

1ú Duais: Aoibheann Mangan “I measc na gcrann ard”, Séipéal agus Reilig de chuid Eaglais na hÉireann, Maolla

2ú Duais: Donncha Boles “Teallach Ársa", Caiseal os cionn na Cnapaí, gar do Chathair na Mart

3ú Duais: Cian Mangan “Faoi scáth crainn”, Droichead ársa i Maolla

 

Gníomh de chuid Phlean Oidhreacht Chontae Mhaigh Eo, 2011-2016, is ea an togra seo, agus tá an Chomhairle Oidhreachta ag tacú leis.

 

Buaiteoirí an Chomórtais Grianghrafadóireachta

Sa ghrianghraf thíos, tógtha ag searmanas bronnta duaiseanna Chomórtas Grianghrafadóireachta Oidhreacht Thógtha Mhaigh Eo bhí (ó chlé) Paddy Gibbons, Chris Randolph, Dawn Blanquier, Clr Cyril Burke, Cathaoirleach CCME, Deirdre Cunningham, Oifigeach Oidhreachta, Chris Ledwith agus Brian Wilson.

 

Sa ghrianghraf thíos, tógtha ag searmanas bronnta duaiseanna Chomórtas Grianghrafadóireachta Oidhreacht Thógtha Mhaigh Eo bhí (ó chlé) Clr Cyril Burke, Cathaoirleach CCME, Aoibheann Mangan, Cian Mangan, Conor Kerins, Deirdre Cunningham, Oifigeach Oidhreachta Mhaigh Eo, agus Paul Brennan.

  More Mayo County Council and Local Government Websites