Mayo County Council logo

Cumann Allamuigh Nádúraithe Mhaigh Eo

Is é aidhm Chumann Allamuigh Nádúraithe Mhaigh Eo spéis i ngach gné den oidhreacht nádúrtha a mhúscailt. Tá imeachtaí an Chumainn Allamuigh ceaptha is a bheith idir thaitneamhach agus oideachasúil, agus tugann siad deis do dhaoine an suim atá acu i stair nádúrtha Mhaigh Eo a roinnt le daoine eile, agus tuilleadh eolais a fháil chomh maith. Ní theastaíonn ach spéis agus díograis le bheith páirteach in aon cheann de na turais!

Tá na himeachtaí ar fad saor in aisce.

An chéad imeacht eile de chuid Chumann Allamuigh Nádúraithe Mhaigh Eo:


Lá Staidéir ar Phailneoirí

Beidh an imeacht seo ar siúl in Frogswell Garden, An tSráid, ar an Satharn, 21 Bealtaine idir 10 r.n. - 3.30 i.n.  Celia Graebner (Garraíodóir) agus Karina Dingerkus (Éiceolaí) a bheidh ina cheann.

Ar maidin, beimid ag breathnú ar na príomhghrúpaí pailneoirí in Éirinn, ar a stádas faoi láthair, a stíleanna maireachtála, agus a dteastaíonn uathu ina ngnáthóg.  Má tá an aimsir linn, breathnóimid ar phailneoirí i mbun a gcuid gnó sa cheantar mórthimpeall orainn: bumbóga, féileacáin an earraigh agus beacha luatha gabhair.

Beidh siúlóid againn um thráthnóna chun breathnú ar chineálacha éagsúla gnáthóg agus plandaí foráiste do phailneoirí; déanfaimid athbhreithniú ar aidhmeanna Phlean Uile Éireann do Phailneoirí 2015-2020, agus pléifimid straitéisí a foilsíodh le déanaí chun an plean a chur i bhfeidhm ar bhonn áitiúil.

Tionól: An leataobh trasna an bhóthair ó theach tábhairne an Copper Beech sa tSráid (N58) at 10.00 r.n.

Costas: €10.00

Beir leat: aon cheo atá tugtha faoi deara agat faoi ghníomhaíochtaí pailneoirí i do cheantar féin an t-earrach seo; éadaí báiste, bróga láidre, agus lón. Beidh tae agus caifé ar fáil.

Ní mór áit a chur in áirithe toisc líon teoranta áiteanna a bheith ann.  Cuir d'áit in áirith ach ríomhphost a sheoladh chuig karina@giorria.com

Tá an t-imeacht seo á reáchtáil i gcomhar le Frogswell Nursery agus Giorria Environmental Services.


Beidh sonraí na n-imeachtaí agus na dturas uile ata beartaithe do 2016 ar fáil anseo go luath.

Deirdre Cunningham

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : 094 9024444
R-phost : heritageofficer@mayococo.ie
Oscailte:

  More Mayo County Council and Local Government Websites