Mayo County Council logo

Foilseacháin faoi Oidhreacht Mhaigh Eo

Fiadhúlra agus Gnáthóga Mhaigh Eo

Leabhar álainn maisithe is ea Fiadhúlra agus Gnáthóga Mhaigh Eo a dhéanann cur síos ar an raon leathan gnáthóg a fhaightear sa chontae, ó bhrait fhairsinge phortaigh go dtí na gnáthóga nach mbeifeá ag súil leo sa bhailte móra agus sráidbhailte seo againne. Níl contae ar bith eile sa tír a sheasfadh coinneal le hais Mhaigh Eo ó thaobh áilleacht an dúlra de agus saibhreas agus éagsúlacht na ngnáthóg fiadhúlra a fhaightear ann. Idir shléibhte agus lochanna, mhóintigh agus thránna gainmheacha, aillte cósta, oileáin, aibhneacha, phortaigh, thurlaigh, thalamh feirme, fhéaraigh agus phábháil aolchloiche, is suntasach an saibhreas atá ann. Tugann an leabhar seo léargas ar roinnt speiceas a mbeifeá ag súil lena fheiceáil sna háiteanna seo, agus tugtar cur síos, léaráid agus eolas faoi gach ceann acu.

Mayo's Wild Things and Places

Tá an leabhar seo ar fáil ó Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus ó siopaí áitiúla leabhair.

124 lch Clúdadh bog; Praghas €15 + p&p

Wild Mayo

Wild Mayo: Leabhar nua faoi thírdhreach agus fiadhúlra Mhaigh Eo.

Le lochanna agus turlaigh aolchloiche, móintigh agus machairí mara - tá raidhse gnáthóg nádúrtha gan mhilleadh i Maigh Eo atá ar na gnáthóga is luachmhaire in iarthar na hEorpa anois. Istigh i bportaigh agus aibhneacha agus lochanna glana an chontae faightear plandaí agus ainmhithe neamhchoitianta, agus tugann na hoileáin feadh a cósta foscadh d'éin farraige agus géanna imirceacha Artacha.

Aistear fionnachtana fud an chontae is ea Wild Mayo. Déanann sé cur síos ar shaibhreas an fhiadhúlra agus an fhlóra a fhaightear i raon leathan gnáthóg, ó bhinn sléibhe go cósta an Atlantaigh.

Wild Mayo

Tá cónaí ar Michael Viney, scríbhneoir, péintéir agus nádúraí, ar chósta Mhaigh Eo faoi scáth Chnoc Maol Réidh. Tá colún seachtainiúil faoin dúlra agus éiceolaíocht scríofa agus maisithe aige do The Irish Times le breis is 30 bliain anuas. I measc na leabhar atá foilsithe aige tá Ireland: A Smithsonian Natural History a scríobh sé d'Institiúid Smithsonian Mheiriceá; A Year’s Turning atá ina chuntas míosúil ar an saol ar an Talamh Bán; agus Ireland's Ocean: A Natural History atá foilsithe ag The Collins Press.

Wild Mayo ar fáil ón Oifigeach Oidhreachta de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

100 lch, Clúdach crua; Costas €15 + p&p. Tá Wild Mayo as cló faoi láthair.

 

Stained Glass Windows of Mayo by Harry Clarke & The Clarke Studios

Cuntas álainn maisithe ar na fuinneoga daite i gContae Mhaigh Eo de chuid an ealaíontóra gloine daite den scoth, Harry Clarke (1889-1931), agus fuinneoga eile déanta ag stiúideonna Uí Chléirigh.  Tá eolas in Stained Glass Windows of Mayo by Harry Clarke & The Clarke Studios ar gach uile fhuinneog mar aon le cur síos air agus grianghraf de.

Tá an leabhrán seo ar fáil ó Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus ó siopaí áitiúla leabhair.

444 lch Clúdadh bog; Praghas €5 + p&p

Mayo’s Hedgerows

Is acmhainn mór de chuid an chontae é an gréasán d’fhálta sceach atá again, agus is mór an leas é go háirithe ó thaobh talmhaíochta de, i bhfeabhsú an tírdhreacha, i bhfoscadh a thabhairt d'fhiadhúlra, i gcáilíocht uisce a chothú agus a fheabhsú, i leithlisiú carbóin, i dtacaíocht a thabhairt don earnáil turasóireachta agus i bhfostaíocht a chruthú. Tá fálta sceach le feiceáil ar an dá thaobh de chuid mhór d'ár gcuid bóithre agus lanaí, ar nós fráma feadh ár n-aistir tríd an tuath, agus in áiteanna áirithe cheapfá go raibh tú ag taisteal trí thollán síoraí i gcoillearnach gan aois. Tá an gréasán d’fhálta sceach againn ina chuid lárnach de stair chultúrtha agus d’oidhreacht an chontae.Agus é lán le sonraí spéisiúla faoi fhálta sceach, agus le comhairle ar an gcaoi is fear fálta sceach a bhunú agus a bhainistiú, beidh an leabhar seo Mayo’s Hedgerows ina díol spéise d’úinéirí talún, cónaitheoirí agus cuairteoirí i mbailte móra agus faoin tuath araon.

Mayo's Hedgerows Cover

Mayo’s Hedgerows ar fáil ón Oifig Oidhreachta de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

32 lch Clúdadh bog; Praghas €5 + p&p

Mayo Shopfronts

Is iomaí sampla d'aghaidheanna traidisiúnta siopa a fheictear ar fud an chontae fós, bíodh sé i mbailte móra ar nós Chaisleán an Bharraigh, Bhéal an Átha , Chathair na Mart nó Chlár Chlainne Mhuiris, nó i sráidbhailte níos lú ar nós na hÉille nó Mhaolla. Is cuid lárnach agus thábhachtach d’oidhreacht thógtha an chontae iad na haghaidheanna siopa seo, a múnlaíodh go cruinn agus go héifeachtach le hardscileanna ceirde. Is ó na haghaidheanna siopa seo a fhaigheann ár mbailte móra agus ár sráidbhailte formhór den charachtar dúchais atá acu. Tá iarracht déanta ag Údaráis Áitiúla Chontae Mhaigh Eo cuntas a dhéanamh sa leabhrán seo ar na haghaidheanna siopa sa chontae a mheastar a bheith tábhachtach ó thaobh sóisialta agus cultúrtha araon, agus a cheaptar a bheith mar chuid de charachtar uathúil bhailte móra agus shráidbhailte Mhaigh Eo.Tugann Mayo Shopfronts léargas agus tuiscint ar éabhlóid, dearadh agus ceardaíocht aghaidheanna siopa chomh maith.

Tá Mayo Shopfronts ar fáil ón Oifig Oidhreachta de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

46 lch Clúdadh bog; Praghas €5 + p&p

Deirdre Cunningham

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : 094 9024444
R-phost : heritageofficer@mayococo.ie
Oscailte:

  More Mayo County Council and Local Government Websites