Mayo County Council logo

Oidhreacht: Imeachtaí

Turas Seandálaíochta an Chlochair

Ba mhór ag Grúpa Comhshaoil an Chlochair tú a bheith linn ar thuras Seandálaíochta i gClochar ar an Domhnach, 19 Deireadh Fómhair 2014 ag 11 r.n.

Tionólfar ag Ionad Oidhreachta an Chlochair, An Clochar, Clár Chlainne Mhuiris (3 mhíle ó Mhainistir Bhaile an Tobair)

I measc na suíomanna a fheicfear ar an turas beidh:

  • Cromleach a úsáideadh mar charraig aifrinn aimsir na bpéindlíthe
  • Fothracha Theach an Chlochair
  • Imfhálú eaglaise agus reilig an Droma (mar aon le cloch chrosghreanta ón 12ú haois)
  • Tobar Mhic Duach - Tobar Beannaithe
  • Cloch míle - Baile Thomáis, an Clochar
  • Caisleán Dhún na Móna

Beidh deis ag daoine cuairt a thabhairt ar Ionad Oidhreachta an Chlochair agus Ceárta an Ghabha Dhuibh ina dhiaidh, áit a gcuirfear tae agus sólaistí ar fáil.

Gearrfarr táille bheag €5 ar dhaoine chun costais an turais a íoc.

Má tá aon cheist agat nó chun áit a chur in áirithe, déan teagmháíl le Brían ar 094 9030687 nó 087 9234504

Deirdre Cunningham

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : 094 9024444
R-phost : heritageofficer@mayococo.ie
Oscailte:

  More Mayo County Council and Local Government Websites