Mayo County Council logo

Plean Oidhreachta

Plean Oidhreachta

Tá Plean Oidhreachta don Chontae ullmhaithe ag Fóram Oidhreachta Chontae Mhaigh Eo. Tá sé mar aidhm ag an bplean seo an oidhreacht tógtha, nádúrtha agus chultúrtha a aithint, feasacht a ardú inti, agus í a chur chun cinn. Is féidir an plean oidhreachta a íoslódáil nó is féidir cóip a fháil ar ríomhphost ó heritageofficer@mayococo.ie

Plean Oidhreachta Chontae Mhaigh Eo 2006-2011 (Document)

Plean Oidhreachta Chontae Mhaigh Eo 2006-2011
Formats Available:


Deirdre Cunningham

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : 094 9024444
R-phost : heritageofficer@mayococo.ie
Oscailte:

  More Mayo County Council and Local Government Websites