Mayo County Council logo

Nuacht Oidhreachta

Ráiteas Dearaí Sráidbhaile Chonga

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo, i gcomhpháirt le pobal Chonga agus le tacaíocht na Comhairle Oidhreachta, ag ullmhú Ráiteas Dearaí Sráidbhaile do shráidbhaile Chonga.

Bíonn Ráitis Dearaí Sráidbhaile ag brath ar rannpháirtíocht an phobail chun:

  • carachtar uathúil an tsráidbhaile agus an ceantar mórthimpeall air a aithint
  • comhairle a thabhairt maidir le dearadh forbairtí úra

Tugadh cuireadh do na daoine aonair, na heagraíochtaí agus na páirtithe leasmhara go léir in gConga go dtí an Cheardlann ar Charachtar an tSráidbhaile, a reáchtáladh in Óstán Uí Riain ar an gCéadaoin 11 Iúil 2012.   

  • I measc na gceisteanna a pléadh ag an gceardlann, bhí:
  • Céard é Ráiteas Dearaí Sráidbhaile?
  • Dearcadh an phobail i leith Chonga - na rudaí a thaitníonn agus nach dtaitníonn le daoine
  • Carachtar agus Féiniúlacht Shráidbhaile Chonga
  • Cá bhfuil ár dtriall?
  • Conclúid

Sa chás nach raibh tú in ann páirt a ghlacadh sa cheardlann charachtair, is féidir leat an cheistneoir a leanas a chomhlíonadh agus a sheoladh ar ríomhphost chuig heritage@mayococo.ie

Cong Character Workshop Questionnaire (Béarla)

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó:

Deirdre Cunningham

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Contae Mhaigh eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh 

Teil: 094 904 7684      Facs: 094 9047690
Rphost: dcunningham@mayococo.ie       http://www.mayococo.ie/ga/Seirbhisi/Oidhreacht/

 

 

 

DEONTAIS UM CHAOMHNÚ STRUCHTÚIR FAOI CHOSAINT


(Oidhreacht)
Tá deontais ar fáil ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo i dtreo oibreacha caomhnaithe ar struchtúir a bhfuil cosaint de dhíth orthu de bharr a inspéise is atá siad ó thaobh na hailtireachta, na staire, na seandálaíochta, na healaíne, an chultúir, na heolaíochta, na sochaí nó na teicniúlachta de.

DEONTAIS UM CHAOMHNÚ STRUCHTÚIR FAOI CHOSAINT-read the full story.

Posted: 11/10/2013

Cúram agus Caomhnú Reiligí Stairiúla

Treoirthionscadal um Chúram agus Caomhnú Reiligí Stairiúla

Tá Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo, i gcomhar le Comhlacht Forbartha Iardheisceart Mhaigh Eo (SWMDC) ag cur treoirthionscadal i bhfeidhm faoi láthair a bhaineann le cúram agus caomhnú reiligí stairiúla.

Fógra um Thosach Iniúchta


(Oidhreacht)
Foirm 5 - Fógra um Thosach Iniúchta

Fógra um Thosach Iniúchta-read the full story.

Posted: 11/10/2013

  More Mayo County Council and Local Government Websites