Mayo County Council logo

Struchtúir faoi chosaint

Oidhreacht Thógtha: Struchtúir faoi chosaint

 
UimhirStruchtúr faoi Chosaint
Acaill
0200 Teach Thóin an tSeanbhaile
0201 An Sliabh Mór (An Baile Tréigthe)
0202 Eaglais Naomh Tomáis, Eaglais na hÉireann
0203 Iarstáisiún Garda Cósta
0125 Eaglais Chaitliceach Ghob an Choire
Coillte Mach
0134 Clochar Naomh Lughaí
0135 Eaglais Chaitliceach Naomh Aodháin
0136 Banc na hÉireann
0137 Banc Aontas Éireann
0138 Stáisiún Choillte Mach
0139 Teach Bhéal an Átha Móir
Ceantar Bhéal an Átha
0147 Mount Falcon
0148 Teach Barnfield
0184 Iostán Coolcran
0185 Knocksbarret
0186 Crofton Park
0007 Másailéam Bhéal Leice
001 Caisleán an Ropaigh
Ceantar Bhaile an Róba
0060 Teach Chluain na gCaiseal
0062 Cluain Oíche / Lake View
0063 Muileann Ghleann an Tobair
0064 Teach na Cora Móire
0065 Teach na Críche
0086 Teach Cloiche Intógtha
0087 Clochar na Trócaire
0079 Teach an Mhargaidh
0083 Banc Uladh
0084 Barr Cnoic / Tigh Airt Uí Néill
0085 Tigh JJ Hession
0088 Seaneaglais Chaitliceach
0089 Iartheach na mBocht
0009 Caisleán Bhaile Locha Measca
0012 Túrtheach na mBúrcach
0013 Túrtheach Chaisleán Ceara
Baile an Róba
0076 Teach an Chrainn Mhóir
0080 Muileann Uí Chionnaith
0081 Teach Bhaile an Róba
0082 Scoil Náisiúnta Naomh Colmáin
0077 An Leabharlann
0078 Teach Cloiche
0066 Banc na hÉireann
0067 (Tigh) James Crosby
0068    Banc Aontas Éireann
0069    Óstán an Valkenburg
0070    (Tigh) Teresa Mullins
0071 Comhar Creidmheasa
0072    (Tigh) Peter Hughes
0073    Teach Shéiplíneach Naomh Muire
0074    Teach Paróiste Naomh Muire
0075    Eaglais Chaitliceach Naomh Muire
Na Bealaigh Gearra
0090 Droichead na nEanach
0061 Teach Lios an Choillín
Ceathrú na gCon
0091 Teach Cheathrú na gCon
0022 Halla Uí Mhóra
Béal Átha hAmhnais
0180 Eaglais Chaitliceach Naomh Pádraig
0181 Iarchlochar Naomh Iósaf
0182 Séipéal Ministreach Naomh Muire
0183 Banc Uladh
Balla
0001 An Eaglais Chaitliceach
Baile na Cora
0140 Teach na Leithcheathrún
0141 Béal an Átha Fada
Béal an Mhuirthead
0191 Teach Thalach
0192 Teach an Gheata Mhóir
0193 Teach an Chairn
0194 Iareaglais Chaitliceach
0195 Teach Solais an Bhaile Ghlais
0196 Teach Solais Ghob an Fhóid Duibh
0197 Beairic Gardaí an Fhóid Duibh / Iarstáisiún Garda Cósta
0198 Áitribh Irish Lights an Fhóid Duibh
0199 Eaglais na hÉireann
Ceantar Bhoth Chomhla
0131 Eaglais Chaitliceach Bhoth Chomhla
0132 Teach Chnoc na hEorna
0133 Teach Ráth Shléibhín
Ceantar Chaisleán an Bharraigh
0126 Teach na Ceathrún Riabhaí
0019 Oibilisc
Ceantar Bhaile an Chaisil
0127 Teach Chnoc an Iascaire
0187 Teach an Chairn
0188 Caisleán Leacan
0189 Óstán Stella Maris
0190 Teach na Ceathrún Móire
Clár Chlainne Mhuiris
0092 Teach na Ceapaí
0056 Eaglais Chaitliceach Naomh Colmáin
0057 Stáisiún Traenach
0058 Brookhill
An Baile Glas
0059 Teach an Bhaile Ghlais
0100 Crannaigh
Ceantar Chonga
0023 Eaglais Naomh Muire, Eaglais na hÉireann
0024 Iarmhuileann
0026 Teach Ceann Tuí, Áth Coirc
An Chrois
0033 An Dabhach / Lóiste Gharbhchluana
0025 Teach Bhaile an Choirrín
Ceantar Chrois Mhaoilíona
0151 Teach Inis Cua
0154 Teach an Chnoic Ghlais
0152 Eaglais Chaitliceach Naomh Tiarnáin
0153 Eaglais na hÉireann, Crois Mhaoilíona
0155 Teach na hAbhna Móire
0156 Teach an Ghleanna Mhóir
0014 Caisleán na Daoile
0021 Droichead Castlegore
Ceantar Bhéal Easa
0142 Teach Clongee
0143 Eaglais na hÉireann, Béal Easa
0144 Séipéal Chlochar Naomh Muire
0145 Eaglais Chaitliceach Naomh Muire agus Michíl
0146 Droichead Bhéal Easa
Maolla
0050 Teach Gléibe Preispitéirí
0051 Séipéal Preispitéireach
0052 Droichead Mhaolla
0053 Teach na hUilleannaí
0054 Cluain Mhic Cormaic
0205 Teach Chill Rois
Baile Chathail
0163 Eaglais Chaitliceach Bhaile Chathail
Ceantar Chill Ala
0157 Teach Chill Ala
0158 Lóiste Chill Ala
0159 Cógaslann Lavelle
0160 Teach (A), Sráid an Mhargaidh
0161 Iarstáisiún Garda Cósta
0162 Teach Palmerstown
0002 Ardeaglais Naomh Pádraig, Eaglais na hÉireann
0003 Teach Stóir
0010 Summerhill
0016 Caisleán Leacan
0017 Droichead Palmerstown
0018 Dealbh de T. Mulloy
Cill Mheáin
0039 Eaglais Chaitliceach Naomh Pádraig
0040 Teach Éadbhardach
0041 Teach (A)
0042 Teach na Gléibe
Ceantar Chill Mheáin
0043 Cnoc an Tobair
0044 Fortville/Greenam Shean Dunn
0045 Ráth Ghreannachair
0046 Teach an Chlocháin Mhóir
0047 Gréacháin
0048 Teach Sceachán na Gaoithe
0049 Teach Carranvilla
An Éill
0027 Eaglais Chaitliceach Naomh Eoin Baiste
0028 Baois Octagánach Dhórach
0029 Baois Phirimide
0030 Teach Tábhairne Mhic Giobúin
0032 Teach Ceann Tuí
0031 Teach Ceann Tuí (A)
0008 Teach Ceann Tuí
Baile Uí Fhiacháin
0111 Droichead Bhóthar Bhaile Uí Fhiacháin
0112 Iardhroichead Bóthar Iarainn
0109 Teach na Ceathrún Báine
0115 Teach Derrydeva
0110 Anglers Rest
0113 Aireagal & Stáisiún
0114 Iareaglais Phreispitéireach
0171 Teach Ros na mBráthar
0172 Teach Bhaile Uí Fhiacháin
0004 Eaglais Chaitliceach Bhaile Uí Fhiacháin
Ceantar Bhaile Uí Fhiacháin & na Mala Raithní
0116 Droichead Bhuiríos Umhaill
0117 Teach Ardaigh
0118 Ros Uí Bhéara
0120 Óstán Clew Bay House
0119 Lóiste Charraig an Chabhlaigh
0121 Óstán Great Southern, An Mhala Raithní
0122 Eaglais Chaitliceach Naomh Pádraig, An Mhala Raithní
0124 Lóiste an tSratha Móir
0123 Lóiste an Triain Láir
Partraí
0093 Teach Phartraí
0094 Eaglais Chaitliceach Phartraí
Ceantar Phontúin
0149 Lóiste Phontúin
0150 Teach (A) in aice Lóiste Phontúin
An tSráid
0129 Eaglais Chaitliceach na Sráide
0130 Droichead na Sráide
0006 Másailéam Uí Dhónaill
Sruthair
0034 Caisleán Shruthair
0035 Iarmhuileann
0036 Beairic Gardaí
0037 Teach (D)
0038 Teach Ceann Tuí (C)
Tuar Mhic Éadaigh
0099 An Droim Bán
0097 Droichead Ghleann Sál
0098 Eaglais Chaitliceach Thuar Mhic Éadaigh
0096 Iaroifig an Phoist
0095 Droichead na Sraithe
Ceantar Thurlaigh
0128 Droichead Mhaigh Eanna
0005 Seanteampall Eaglais na hÉireann
0011 Teach Thurlaigh
0020 Droichead
Cathair na Mart
0164 Vile an Rois Bhig
0165 Vile Marine
0166 Teach Seapoint
0107 Teach Prospect
0108 Teach Sheimhdille
0167 Teach Ros Uí Mháille
0168 Lóiste Trafalgar
0169 Clareville
0170 Droichead an Mhuine
Cluain Cearbán
0101 Eaglais Chaitliceach Chluain Cearbán
0102 Lóiste na Tulaí
0103 Droichead Bhaile an Chip 
0104 Droichead Clapper
0105 Iarchlochar
0106 Lóiste Bhéal an Chláir
0204 Lóiste Delphi
Béal Átha na Muice
0173 Droichead coisithe thar Abhainn na Muaidhe
0174 Iarstáisiún Traenach
0175 Halla an Bhaile
0176 Iarospidéal Fiabhrais
0177 Iardroichead Bóthar Iarainn
0178 Banc na hÉireann
0179 Banc Aontas Éireann
Baile an Daighin
0055 Eaglais Chaitliceach Naomh Iósaf

Deirdre Cunningham

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : 094 9024444
R-phost : heritageofficer@mayococo.ie
Oscailte:

  More Mayo County Council and Local Government Websites