Mayo County Council logo

Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Chontae Mhaigh Eo 2010-2015

Is é aidhm an plean feasacht ar oidhreacht nádúrtha agus ar bhithéagsúlacht an chontae a ardú, agus daoine a spreagadh chun é a chaomhnú.

County Mayo Biodiversity Action Plan 2010 - 2015  (PDF - 236 KB) (Béarla).

Deirdre Cunningham

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : 094 9024444
R-phost : heritageofficer@mayococo.ie
Oscailte:

  More Mayo County Council and Local Government Websites