Mayo County Council logo

Ráitis Dearaí Sráidbhailte

Ráitis Dearaí Sráidbhailte

Tá Ráitis Dearaí Sráidbhaile ullmhaithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo, i gcomhar le pobail Chluain Cearbán, Bhaile na Cora agus na Mala Raithní agus le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta, le haghaidh na sráidbhailte seo. Tá Ráiteas Dearaí Sráidbhaile á ullmhú faoi láthair do Chonga.

Braitheann na Ráitis Dearaí Sráidbhaile ar eolas ón bpobal áitiúil chun:

- carachtar an tsráidbhaile agus an cheantair máguaird a aithint

- comhairle a chur maidir le dearadh aon fhorbairt nua

 

   Sheol an Taoiseach, Enda Kenny, Ráiteas Dearaí Sráidbhaile na Mala Raithní i mí Aibreáin 2012.

   

An Taoiseach Enda Kenny ag teacht i láthair ag seoladh Ráiteas Dearaí Sráidbhaile na Mala Raithní

 

  

Seoladh Ráiteas Dearaí Sráidbhaile na Mala Raithní (líne chúil, ón gclé: Michael Starrett, POF na Comhairle Oidhreachta, Clr Austin Francis O'Malley, Cathaoirleach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Sean Carolan, OCP Mulranny Community Futures, Michael Parsons, Ball den Chomhairle Oidhreachta, Michael Colreavy, Comhairleoir Beartais um Oidhreacht Ailtireachta leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus na Gaeltachta, Peter Hynes, Bainisteoir Contae Mhaigh Eo) (Líne tosaigh, ón gclé: Deirdre Cunningham, Oifigeach Oidhreacht Mhaigh Eo, An Taoiseach, an tUas. Enda Kenny, T. D. Conor Newman, Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta; Michael Hughes, Cathaoirleach Mulranny Community Futures)  

     

Deirdre Cunningham

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : 094 9024444
R-phost : heritageofficer@mayococo.ie
Oscailte:

  More Mayo County Council and Local Government Websites