Mayo County Council logo

Oidhreacht Seandálaíochta

St Derbhla's Church

Seandálaíocht

Tá oidhreacht shaibhir seandálaíochta ag Maigh Eo. Tá an saibhreas seo léirithe i dTaifead na Suíomhanna agus na Séadchomharthaí (RMP) do Chontae Mhaigh Eo. San RMP, a bunaíodh faoi Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta (Leasú), 1994, tá taifead ar ghnéithe agus láithreáin a bhfuil tábhacht ag baint leo ó thaobh na staire is na hoidhreachta de. Is féidir breathnú air seo i mionléarscáileanna in oifigí na Comhairle Contae. Seo a leanas liosta na láithreán seandálaíochta is tábhachtaí i gCo. Mhaigh Eo, iad uilig faoi Úinéireacht nó faoi Choimirce an Stáit.

 

 

Photo of Turlough Round Tower

 


Clicéail anseo le haghaidh liosta na Láithreán Oidhreachta is mó tábhacht i gCo. Mhaigh Eo.

 

Amharc anseo ar The Care and Conservation of Graveyards  (An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Aitiúil).

 

Amharc ar www.regdesign.com le haghaidh seandálaíocht ar scéimeanna tógála bóthar i gCo. Mhaigh Eo.

Deirdre Cunningham

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : 094 9024444
R-phost : heritageofficer@mayococo.ie
Oscailte:

Ábhar spéise

Seo iad roinnt rudaí a fuarthas le déanaí le linn tochailte ar bhealach Sheachbhóthar Bhaile Chathail, an N5

Gold filligree found at Lowpark.


Fulacht Fiadh trough found at Sonnagh.


Ringed pin found at Lowpark.


  More Mayo County Council and Local Government Websites