Mayo County Council logo

Láithreáin Seandálaíochta

Láithreáin tábhachtacha seandálaíochta i Maigh Eo

Úinéireacht Stáit (S) Coimirce (C)

Séadchomhartha     

Baile Fearainn

Stádas

Liagchiorcail                          

An Ghléib            

Úinéireacht Stáit

Dhá Chloch

Turlach an tSalainn

Úinéireacht Stáit

Liagchiorcal

Tamhnaigh Chliatháin

Úinéireacht Stáit

Cloigtheach, Séipéal

Achadh Ghobhair

Úinéireacht Stáit

Caisleán

Achadh Leathaird

Úinéireacht Stáit

Liagchiorcal

Balla

Úinéireacht Stáit

Dolmain

Béal an Átha         

Úinéireacht Stáit

Mainistir

Baile an Tóbair   

Coimirce

Caisleán

Baile Átha Leathain  

Coimirce

Carn

Baile Mhic Giobúin

Úinéireacht Stáit

Caiseal

Barnacahoge

Úinéireacht Stáit

Cathaoir Phádraig

Both The

Úinéireacht Stáit

Cloch Oghaim

Breisteach

Coimirce

Caisleán

An Cathair Dhubh

Úinéireacht Stáit

Ráth

Carbad Mór

Úinéireacht Stáit

Carn Eochaidh

An Carn

Úinéireacht Stáit

Caisleán

Cill Damhnait

Coimirce

Tuama Meigiliteach

Ceathrú an Chaisleáin agus An Cheathrú Chrom

Úinéireacht Stáit

Mainistir Bhuiríos Umhaill (Dhoim.)

An Cheathrú Chaol

Úinéireacht Stáit

Mainistir Mhuraisce (Br. Ág.)    

An Cheathrú Chaol

Úinéireacht Stáit

Carn   

An Caiseal

Coimirce

Mainistir Bhuiríos Ceara

Caisleán Ceara

Úinéireacht Stáit

Eaglais Naomh Bríd

Cliara (An Leithcheathrú)

Úinéireacht Stáit

Séipéal, Caisleán, Mainistir, Tigh Mhic Con Mara, Teach Iascaireachta Monk

Conga

Úinéireacht Stáit

Mainistir Airidh Locha Con

Aireadh Locha Con

Úinéireacht Stáit

Teampall na gCailleach Dubh

Aireadh Locha Con

Úinéireacht Stáit

Eaglais Naomh Deirbhile

An Fál Mór

Úinéireacht Stáit

Caisleán Ghráinne Maoile

Cliara (An Gleann)

Coimirce

Mainistir Luath

Inis Gluaire   

Úinéireacht Stáit

Mainistir Luath

Inis Gé     

Úinéireacht Stáit

Mainistir Inis Meáin (Ágas.)

Inis Meáin

Úinéireacht Stáit

Caiseal

Coill an Chaisil

Coimirce

Séipéal                        

Cill Diarmada

Coimirce

Galláin – Clocha

Cill Dhoinn          

Úinéireacht Stáit

Cloigtheach Chill Ala

Cill Ala (Ceapaigh an Bhaile Thiar)

Úinéireacht Stáit

Caisleán, Séipéal            

Cionn Locha

Úinéireacht Stáit

Gallán

Lann Chille      

Úinéireacht Stáit

Séipéal, Cloigtheach, Leaca

Míleac      

Úinéireacht Stáit

Mainistir na Maighne

An Mhaighean (Tailte Mainistreach)

Úinéireacht Stáit

Eaglais Dé na hÉille

An Éill

Úinéireacht Stáit

Uaimh Uí Cheallaigh  

Turlach an tSalainn

Úinéireacht Stáit

Muileann Bhun na dTobar      

An Ráth Ard         

Úinéireacht Stáit

Mainistir (Doim.)            

Rathfran

Úinéireacht Stáit

Tuama Meigiliteach agus Liagchiorcail

Rathfran

Úinéireacht Stáit

Tuama Dingeach

Rathfranpark  

Úinéireacht Stáit

Caisleán

Carraig an Chabhlaigh

Coimirce

Liagchiorcal   

Ros Dumhach

Úinéireacht Stáit

Mainistir (Proin.)

Ros Eirc                     

Úinéireacht Stáit

Mainistir

Sruthair

Úinéireacht Stáit

Mainistir (Doim.)

An tSráid

Coimirce

Séipéal, Cloigtheach

Turlach

Úinéireacht Stáit

 

Deirdre Cunningham

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : 094 9024444
R-phost : heritageofficer@mayococo.ie
Oscailte:

  More Mayo County Council and Local Government Websites