Mayo County Council logo

Suirbhéanna agus Iniúchtaí Oidhreachta Mhaigh Eo

Suirbhé Fálta Sceach Mhaigh Eo

Choimisiúnaigh Comhairle Contae Mhaigh Eo Neil Foulkes Hedgerow Management and Consultancy chun suirbhé a dhéanamh ar fhálta sceach sa chontae sa bhliain 2007. Tá torthaí an tsuirbhé le fáil sa leabhrán Mayo’s Hedgerows (féach sna foilseacháin).

Suirbhé Tuíodóireachta Mhaigh Eo

Tá fardal d'fhoirgnimh ceann tuí sa chontae curtha i dtoll a chéile ag Comhairle Contae Mhaigh Eo i gcomhar leis an gComhairle Oidhreachta. Is é aidhm an tionscadail seo ná an t-eolas riachtanach bhailiú lena mbeifear in ann anailís a dhéanamh ar na ceisteanna a bhaineann le todhchaí na tuíodóireachta agus fhoirgnimh ceann tuí i Maigh Eo. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin tionscadal seo, déan teagmháil le Deirdre Cunningham, Oifigeach Oidhreachta.

Suirbhé ar Oidhreacht Bhealaí Iarainn Mhaigh Eo

Cuireadh fardal le chéile den oidhreacht atá fágtha ag bealaí iarainn sa chontae sa bhliain 2008. Mar chuid den fhardal seo rinneadh suirbhé doiciméadach agus suirbhé oidhreachta tógtha ar na foirgnimh fad na mbealaí iarainn i Maigh Eo, idir sheanchinn agus chinn fós in úsáid. Ba é aidhm an tsuirbhé dhoiciméadaigh ná eolas a bhailiú agus a chur i dtoll a chéile maidir le gnéithe éagsúla ar nós léarscáileanna agus líníochtaí, innealtóirí agus ailtirí, agus tagairtí stairiúla. Rinneadh mar chuid den suirbhé ar oidhreacht thógtha suirbhé ar na stáisiúin uile, suirbhé ar bhail ghinearálta foirgneamh eile, measúnacht ar thábhacht na bhfoirgneamh sin, agus grianghraif de na foirgnimh uile.

Suirbhé ar Oidhreacht Thionsclaíoch Mhaigh Eo

Chuir Comhairle Contae Mhaigh Eo, i gcomhar leis an gComhairle Oidhreachta, fardal doiciméadach (suirbhé páipéir) i dtoll a chéile sa bhliain 2009 de na suíomhanna oidhreachta tionsclaí i Maigh Eo, bunaithe ar Thaifid Láithreán agus Séadchomharthaí (SMR), léarscáileanna (gach eagrán de léarscáileanna 6” an tSO) agus foinsí stairiúla. Déanfar suirbhé allamuigh i Maigh Eo amach anseo bunaithe ar an suirbhé seo.

Iniúchadh ar na Tacair Shonraí uile ar Oidhreacht Nádúrtha

Sa bhliain 2007 bhronn Comhairle Contae Mhaigh Eo, le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta, conradh ar White Young Green chun iniúchadh a dhéanamh ar na tacair mheiteashonraí bitheolaíochta a bhaineann le contae Mhaigh Eo. Is é aidhm an staidéir seo ná eolas a bhailiú ar thacair shonraí a bhaineann le hoidhreacht nádúrtha i Maigh Eo, ina ndéantar liosta d’fhoinsí agus suíomhanna aon sonraí ábhartha a bhaineann le hoidhreacht nádúrtha sa chontae, in a n-aithnítear bearnaí in eolas bitheolaíochta agus na dtugtar moltaí i dtaobh obair le déanamh amach anseo. Sa chomthéacs seo, is ionann Oidhreacht Nádúrtha agus flóra, fána agus gnáthóga, ach níl sé srianta do na gnéithe seo amháin. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin tionscadal seo, déan teagmháil le Deirdre Cunningham.

Deirdre Cunningham

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : 094 9024444
R-phost : heritageofficer@mayococo.ie
Oscailte:

  More Mayo County Council and Local Government Websites