Mayo County Council logo

An tSeirbhís Ealaíon

Photo of Art Squad Roola Boola Festival

Seirbhís Ealaíon Chontae Mhaigh Eo

Tá Seirbhís Ealaíon an Chontae bunaithe ar na prionsabail seo a leanas - caighdeán, inrochtainteacht, cuimsitheacht agus fiúntas fadtéarmach. Níl sé i gceist gur le haghaidh an dreama amháin a bhfuil eolas agus taithí acu ar an ealaín agus ar a mbaineann léi atá an tseirbhís seo, ach go mbeadh ar chumas gach aon duine a bheith páirteach san eispéireas taitneamhach seo. Dá bhrí sin is gá go mbeadh teacht ag chuile dhuine ar na healaíona, cuma an dteastaíonn uaidh páirt ghníomhach a ghlacadh san eispéireas céanna nó nach dteastaíonn. 

Nuair a thugaimid tacaíocht phoiblí do na healaíona taispeánaimíd ár meas ar an ról a ghlacann siad i saol an tsochaí agus ar an maitheas a dhéantar sa phobal dá bharr; féinléiriú, forbairt phearsanta agus neartaíonn sé spiorad ár mothú sainiúlachta ar bhonn pearsanta agus ar bhonn pobail.

Is sa bhliain 1989 a fostaíodh an chéad Oifigeach Ealaíon don chontae. Ó shin i leith lean an Chomhairle Contae ag cur lena tacaíocht do na healaíona, ionas go mbeadh borradh nach beag faoi fhorbairt na n-ealaíon sa chontae.

Is cuid de struchtúr na Comhairle Contae í an tSeirbhís Ealaíon. Is tríd an tseirbhís seo a chuidítear le healaíontóirí, le scríbhneoirí, le ceoltóirí, le drámadóirí, le damhsóirí chomh maith le gach duine a oibríonn do na ealaíona nó d’eagraíochtaí ealaíonta ar fud an chontae. Freastalaíonn an tseirbhís seo ar riachtanais na ndaoine a chruthaíonn agus a léiríonn ealaín maille leo siúd a bhfuil baint acu léi i bhfoirm ar bith eile.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites