Mayo County Council logo

Na hEalaíona: Bailiúchán Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Bailiúchán na Comhairle Contae

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag cruinniú píosaí ealaíne le blianta anuas agus anois tá bailiúchán cuimsitheach ina seilbh acu - beagnach 200 saothar ar fad. Cuireann siad leis an mbailiúchan seo go rialta le pictiúir, priontaí, grianghraif, dealbha agus píosaí meán measctha a cruthaíodh ag ealaíontóirí ar rugadh sa chontae iad nó a bhfuil cónaí orthu ann nó ag ealaíontóirí a léirigh a gcuid saothair sa chontae. Léirítear na píosaí seo ar bhonn buan in áiteanna poiblí i bhfoirgnimh na Comhairle Contae ar fud an chontae. Cá cuid den bhailiúchán ar fáil le haghaidh taispeántais shealadacha, agus tá Clár na dTaispeántas Scoile ann chomh maith.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites