Mayo County Council logo

Na hEalaíona: Bailiúchán Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Bailiúchán na Comhairle Contae

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag cruinniú píosaí ealaíne le blianta anuas agus anois tá bailiúchán cuimsitheach ina seilbh acu - beagnach 200 saothar ar fad. Cuireann siad leis an mbailiúchan seo go rialta le pictiúir, priontaí, grianghraif, dealbha agus píosaí meán measctha a cruthaíodh ag ealaíontóirí ar rugadh sa chontae iad nó a bhfuil cónaí orthu ann nó ag ealaíontóirí a léirigh a gcuid saothair sa chontae. Léirítear na píosaí seo ar bhonn buan in áiteanna poiblí i bhfoirgnimh na Comhairle Contae ar fud an chontae. Cá cuid den bhailiúchán ar fáil le haghaidh taispeántais shealadacha, agus tá Clár na dTaispeántas Scoile ann chomh maith.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Plean Ealaíon

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag cur plean straitéiseach ealaíon i dtoll a chéile faoi láthair a fhoilseofar go luath san athbhliain a bheidh ag féachaint ar na cúig bliana amach romhainn.

Ba mhór againn tuairimí a fháil ó dhaoine atá páirteach ann agus ar spéis leo na healaíona, ag gach leibhéal, laistigh den chontae.  Áirítear orthu seo ionaid ealaíon, féilte, ealaíontóirí, muintir an phobail agus daoine a úsáideann nó a bhaineann leas as an tseirbhís againn.

Ba mhór againn do bharúil. Is féidir é a chur in iúl dúinn ach ár gceistneoir i dtaobh an Phlean Ealaíon, a bhfuil nasc chuige thíos, a chomhlánú. (Os a choinne sin, is féidir leat scríobh chugainn, ríomhphost a chur chugainn, nó glaoch ar an Oifig Ealaíon. Is féidir leagan Word den cheistneoir a iarradh orainn chomh maith).

Is féidir breathnú ar an bplean ealaíon reatha atá againn ar an nasc a leanas (Béarla): Mayo County Council Strategic Arts Plan 2011-2016

Tá próifíl de na seirbhísí a sholáthraímid ar fáil ar an suíomh idirlín anseo.

Ba mhór againn cloisteáil uait faoin Aoine, 24 Samhain 2017.

Arts Plan Questionnaire

Go raibh maith agat as ucht cuidiú linn.

 

Tá ceistneoir ar leith deartha againn do dhaoine óga: Young People Questionnaire

 

Sonraí Teagmhála: AnOifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie

Teil: 094 90 47558 / 47471

 

Dá mba mhian leat ár nuachtlitir a fháil, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur chugainn.

  More Mayo County Council and Local Government Websites