Mayo County Council logo

Clár

Clár Bliantúil

Amharclann Ógra Mhaigh Eo

Na hEalaíona agus Daoine faoi Mhíchumas

Ealaíona Pobail

Music Generation

Máistir-ranganna

Clár na dTaispeántas Scoileanna

Uirlisí Ceoil do Bhunscoileanna

Cnaguirlisí do Mheánscoileanna

Cartlann

Oifig Ealaíon

Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
F23 WF90
Teileafón : (094) 90 24444; folínte 7558, 7471 (Oifig Ealaíon); 7561 (Comhordaitheoir na hEalaíne Poiblí); 7551 (Comhordaitheoir na nEalaíon do dhaoine faoi Mhíchumas)
R-phost : mayoarts@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:30 i.n.

Lean muid ar Facebook @ Mayo Arts Office nó ar Twitter @MayoArtsOffice

  More Mayo County Council and Local Government Websites