Mayo County Council logo

Bealtaine

Féile náisiúnta bliantúil is ea Bealtaine a dhéanann ceiliúradh ar an gcruthaíocht i measc daoine breacaosta.Eagraíonn Comhairle Contae Mhaigh Eo clár fairsing idirghníomhach lena aghaidh.Reáchtáltar imeachtaí ar fud an chontae agus bíonn suas le 800 duine bhreacaosta páirteach i gceardlanna agus imeachtaí i leabharlanna, ionaid pobail, ionaid ealaíon agus ionaid cúraim.Oibríonn an Oifig Ealaíon i gcomhar le Cumainn Ghníomhaíochta Lucht Scoir agus eagraíochtaí eile a fhreastlaíonn ar dhaoine breacaosta.Clúdaítear gach saghas ealaíne sna himeachtaí seo: damhsa, drámaíocht, seanchas, scríbhneoireacht chruthaitheach agus ceol.

Breathnaigh ar a bhfuil eagraithe d’fhéile Bhealtaine i Maigh Eo i mbliana - Bealtaine 2016

Seo a leanas nasc taispeántas de roinnt saothar a cruthaíodh faoi Chlár Meantóireachta agus Líonraithe na nEalaíontóirí de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo

  More Mayo County Council and Local Government Websites