Mayo County Council logo

Bealtaine

Féile náisiúnta bliantúil is ea Bealtaine a dhéanann ceiliúradh ar an gcruthaíocht i measc daoine breacaosta.Eagraíonn Comhairle Contae Mhaigh Eo clár fairsing idirghníomhach lena aghaidh. Reáchtáltar imeachtaí ar fud an chontae agus bíonn suas le 800 duine bhreacaosta páirteach i gceardlanna agus imeachtaí i leabharlanna, ionaid pobail, ionaid ealaíon agus ionaid cúraim. Oibríonn an tSeirbhís Ealaíon i gcomhar le Cumainn Ghníomhaíochta Lucht Scoir agus eagraíochtaí eile a fhreastlaíonn ar dhaoine breacaosta. Clúdaítear gach saghas ealaíne sna himeachtaí seo: damhsa, drámaíocht, seanchas, scríbhneoireacht chruthaitheach agus ceol.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Fhéile Bhealtaine, breathnaigh ar http://bealtaine.ie/

  More Mayo County Council and Local Government Websites