Mayo County Council logo

Scríbhneoir Cónaithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Tá cláir rathúil um scríbhneoirí cónaithe curtha ar bun agus curtha i bhfeidhm ag Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo le roinnt blianta anuas. Tá an clár seo an-éifeachtach, agus i measc na scríbhneoirí a bhí páirteach ann bhí Dermot Healy, Michael Gorman, Val Mulkearns, Richard Murphy, Neill Donnelly, Ré Ó Laighléis, Máire Holmes, Paddy Bushe, John Breen, Éilís Ní Dhuibhne, Nuala Ní Dhomhnaill, Biddy Jenkinson, Eoghan Mac Giolla Bhríde, Manchán Magan, Diarmuid de Faoite agus John F. Deane. Cónaitheacht dátheangach atá i gceist léi ó 2001 i leith, rud a chiallaíonn gur féidir leis an scríbhneoir obair i nGaeltachtaí an chontae chomh maith.

Bíonn an clár um scríbhneoir cónaithe ar siúl i mí na Bealtaine nó mí an Mheithimh de ghnáth, agus bhí an cláir seo idir coicís dhiain agus mí ar fad. Bíonn an obair ar siúl ar fud an chontae, agus áiritear ina measc:

  • Obair le grúpaí scríbhneoirí i Maigh Eo ag tabhairt sraith cheardlann nó léamh.
  • Obair le bunscoileanna agus meánscoileanna nuair is feiliúnach é.
  • Obair le grúpaí eile a mbainfeadh tairbhe as an gcónaitheacht (Amharclann Ógra Mhaigh Eo agus mic léinn na Gaeilge mar shampla).

Tá tuilleadh eolais faoin scéim chónaithe seo ar fáil sa rannóg Nuachta

  More Mayo County Council and Local Government Websites