Mayo County Council logo

excel - Clar Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo do Dhaoine Óga

Clár forbartha na n-ealaíon do dhéagóirí agus d’aosaigh ar fud an chontae is ea excel, a bhfuil sé mar aidhm aige cuidiú le daoine óga a bhfuil suim acu i ngné ar leith de na healaíona scileanna a fhorbairt sa réimse sin. Oibríonn an Oifig Ealaíon i gcomhar le grúpaí éagsúla le linn chlár bliantúil EXCEL – Ceolfhoireann Óige Mhaigh Eo, Téatar Óige Mhaigh Eo agus Bannaí Píob Acla ina measc – ag cur ceardlanna speisialta agus máistir-ranganna ar fáil dóibh chun cuidiú leis an obair a bhí ar siúl ag na grúpaí seo cheana féin. Soláthraíonn an clár seo deiseanna dúshlánacha chomh maith le sult agus spraoi.

excel 2016  (PDF, 3.1 MB) (Dátheangach)

Tá tuilleadh eolais faoin gclár seo ar fáil sa Rannóg Nuachta.

  More Mayo County Council and Local Government Websites