Mayo County Council logo

Clár na dTaispeántas Scoile

Faoin Scéim um Iasacht Taispeántas do Scoileanna is féidir le scoileanna roinnt pictiúr ó Bhailiúchán Chomhairle Contae Mhaigh Eo a thógáil ar iasacht ar feadh téarma scoile.  Tá dhá thaispeantas ar fáil, iad roghnaithe agus curtha in oiriúint go speisialta do bhunscoileanna.  Tá bearta speisialta do mhúinteoirí agus daltaí araon ag gabháil leis an taispeántas chomh maith.

  More Mayo County Council and Local Government Websites