Mayo County Council logo

Cnaguirlisí do Mheánscoileanna

Chuir Ionad Oideachais Mhaigh Eo i gCaisleán an Bharraigh, i gcomhar le hOifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo, tús le Scéim na gCnaguirlisí do Mheánscoileanna sa bhliain 2004.

Cheannaigh Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo na huirlisí seo chun cur leis na hacmhainní ceoil atá ar fáil do dhaoine óga sa chontae. 32 cnaguirlis atá i ngach mbeart uirlisí, le drumaí, croiteoirí, tambóiríní, sreangdhrumaí agus cloigíní ina measc. Ceannaíodh trí bheart san iomlán.

Is faoi Ionad Oideachais Mhaigh Eo go príomha a bheidh é na huirlisí a thabhairt ar iasacht, agus coinneoidh siad dhá bheart le húsáid i meánscoileanna an chontae amháin.  Beidh meánscoileanna in ann beart a thógáil ar iasacht ar feadh suas le ceithre mhí.

Tá an beart eile ar fáil ó Oifig Ealaíon an Chontae le húsáid i bpobail agus i gceardlanna for-rochtana.

  More Mayo County Council and Local Government Websites