Mayo County Council logo

Forbhreathnú

Bíonn Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag amharc romhainn nuair a bhaineann sé le daoine faoi mhíchumas agus na healaíona. Tugtar maoiniú chuile bhliain do roinnt tionscadal a bhfuil an oscailteacht do chuile dhuine mar bhunús leo. Ina theannta sin, déantar gach iarracht deiseanna ar leith a chruthú do dhaoine faoi mhíchumas sa chaoi gur féidir cuireadh a thabhairt do ghrúpaí daoine faoi mhíchumas páirt a ghlacadh i gcodanna áirithe de chláir. Cuir i gcás an cónaitheacht ‘New Ground’ a reáchtáladh sa bhliain 2008; bhí ealaíontóirí pobail, grúpa Cranmór (LUISNE) as Baile an Róba, Ionad Réigiúnach Oiliúna Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i gCaisleán an Bharraigh agus an pobal i gcoitinne páirteach san ócáid iomlánaíoch sin i mí Bealtaine. Bíonn an Scríbhneoir Cónaithe ag obair i gcomhar le grúpaí daoine le riachtanais speisialta chomh maith, grúpaí ar nós an Dolmen Clubhouse. Tá sé de mheon ag Artsquad Chomhairle Contae Mhaigh Eo gan éinne a fhágáil ar lár ach oiread, agus bíonn suas le 50% da gcuid rannpháirtithe cláraithe mar dhaoine faoi mhíchumas.

Gliogáil ar na naisc a leanas chun tuilleadh eolais a fháil faoi thionscadail ar leith:

IGNITE! i Maigh Eo

UPSTART - Lá Idirnásiúnta nanDaoine faoi Mhíchumas

Luisne

Grúpa Beehive, Scannán, Béal an Átha

ADNP - Scéim Phíolótach Comhpháirtíochta Ealaíon do Dhaoine faoi Mhíchumas

Altered Images

  More Mayo County Council and Local Government Websites