Mayo County Council logo

ADNP - Scéim Phíolótach Comhpháirtíochta Ealaíon do Dhaoine faoi Mhíchumas

 

Tháinig an Chomhairle Ealaíon, Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus Arts & Disability Ireland le chéile in 2009 agus 2010 i gcomhpháirtíocht forbartha chun clár píolótach sna healaíona do dhaoine faoi mhíchumas a chur ar fáil. Bhain an clár seo roinnt spriocanna straitéiseach amach, lena n-áirítear:

1. Oiliúint um Chothromas Míchumais a chur ar fáil do bhaill foirne na n-ionad ealaíon uile sa chontae. Mar thoradh air seo, forbraíodh pleananna praiticiúla chun daoine faoi mhíchumas a spreagadh chun ionaid ealaíon a úsáid, mar lucht féachana agus mar ealaíontóirí araon.

2. Oiliúint um Chothromas Míchumais a chur ar fáil d’ealaíontóirí a oibríonn faoi láthair, nó ar mhian leo obair amach anseo, le daoine faoi mhíchumas.

3. Tháinig féile scannán OSKA BRIGHT do dhaoine faoi mhíchumas foghlama go Maigh Eo i mí na Nollag 2009, a raibh taispeáint scannán agus reáchtáil ceardlanna lárnach de. Thaispeáin an grúpa áitiúil Beehive a scannán féin ann, 'Tom and Mary'.

4. Thug ‘The Lawnmowers’ – compántas drámaíochta  do dhaoine faoi mhíchumas foghlama – cuairt ar Mhaigh Eo i mí na Samhna.  Le linn a gcuairte d'eagraigh siad ceardlanna piarfhoghlama agus d’oibrigh siad i gcomhar le lucht amharclainne ar fud na tíre a bhfuil taithí acu sa réimse oibre seo. Ghlac grúpaí áitiúla ón gCeathrú Bheag i gCathair na Mart agus Beehive i mBéal an Átha páirt ann.

5. Tá na ceachtanna a foghlamaíodh le linn ADNP á roinnt le húdaráis áitiúila eile faoi láthair. Ag deireadh na bliana 2010 chuir na comhpháirtithe beart áiseanna ar a dtugtar ‘Shift in Perspective’ le chéile chun gach ar foghlamaíodh ón tionscadal a roinnt, agus chun aghaidh a thabhairt ar chúrsaí rochtana i bhfoirgnimh agus in imeachtaí araon.

 

  More Mayo County Council and Local Government Websites