Mayo County Council logo

Altered Images

Tionscadal na nAmharcealaíon Inrochtana

Tionscadal ceannródaíoch sna hamharcealaíona is ea Altered Images a d'eagraigh Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Seirbhís Ealaíon Thiobraid Árann Theas, agus Áras Nua-Ealaíne na hÉireann, i gcomhpháirtíocht lena chéile agus faoi thacaíocht na Comhairle Ealaíon. Cheap na comhpháirtithe cur chuige úr uathúil chun amharcealaíona a thaispeáint. Taispeántas idirghníomhach is ea Altered Images a chuaigh ar camchuairt chuig Tiobraid Árann Theas (Meitheamh agus Iúil 2009), Maigh Eo (Lúnasa agus Meán Fómhair 2009), Baile Átha Cliath (Meitheamh go Lúnasa 2010), Gailearaí Crawford i gCorcaigh (Feabhra go hAibreán 2011) agus an tIonad Réigiúnach Cultúrtha i Leitir Ceanainn (Bealtaine agus Meitheamh 2011).

Agus cur chuige nuálaíoch á ghlacadh acu – lena n-áirítear cur síos fuaime, léirmhínithe tríthoiseacha ar phictiúir, ealaín fuaime agus suíomh idirlín idirghníomhach (www.alteredimages.ie) – déanann an tionscadal iarracht lucht éisteachta nua a mhealladh chucu trí dul i muinín na céadfaí go léir. Tiomsaíodh catalóg an taispeántais i bhformáidí inrochtana chomh maith (CD fuaime, Braille agus le cló mór).

  More Mayo County Council and Local Government Websites