Mayo County Council logo

Grúpa Beehive, Scannán, Béal an Átha

Tugann grúpa Beehive i mBéal an Átha oiliúint do dhaoine faoi mhíchumas foghlama ar an gcaoi a gcuid scannán féin a dhéanamh. Faoin gClár Ealaíon do Dhaoine faoi Mhíchumas de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo, tugann Ionad Scannán na Gaillimhe an deis dóibh barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scannánaíochta agus eagarthóireachta. Tá sé de mheon láidir acu cuidiú le daoine barr cumais a bhaint amach sa réimse seo agus tá sé de rún daingean acu leanúint ar aghaidh leis an bhfeabhsú scileanna seo. Tá saothar beochana déanta acu cheana féin agus chuir siad scannán 20 nóiméad dar teideal ‘Tom and Mary’ i gcrích anuraidh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites