Mayo County Council logo

Luisne

Tionscadal amharcealaíne a thosaigh in 2004 is ea tionscadal LUISNE. Is é aidhm an tionscadail seo ná taithí ardchaighdeáin ar na healaíona a thabhairt do ghrúpa úsáideoirí sheirbhísí Ionad Acmhainní an Chrainn Mhóir atá faoi stiúir Chumann Cúraim an Iarthair. Tá an tionscadal seo á mhaoiniú ag Cumann Cúraim an Iarthair agus Comhairle Contae Mhaigh Eo, le tacaíocht ó TACÚ i dtaobh cúrsaí riaracháin agus eile. Forbraíodh suíomh idirlín dóibh sa bhliain 2009 – www.artluisne.com – agus rinneadh taispeántais mhóra dá gcuid saothair i Halla an Línéadaigh (le catalóg), Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe, Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe, Stiúideonna Theach an Chustaim, chomh maith le taispeántais bheaga ina dhiaidh i mBéal an Átha, Baile an Róba agus Béal Easa.

  More Mayo County Council and Local Government Websites