Mayo County Council logo

UPSTART - Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas

Sa bhliain 1992 d’fhógair Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 3ú Nollaig mar Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas.  Tarraingíonn an ócáid seo daoine aonair, gnóthais, eagraíochtaí pobail agus rialtais ó gach cearn den domhain le chéile chun aitheantas a thabhairt agus ceiliúradh a dhéanamh ar gach a dtugann daoine faoi mhíchumas don tsochaí, ar gach a bhfuil bainte amach acu agus ar na buanna agus na scileanna atá acu.

Ó 2010 i leith, tá Oifig Ealaíon Mhaigh Eo ag cur glaoch amach gach bliain le haghaidh moltaí do thionscadail nó imeachtaí a d'fhéadfadh an lá seo a cheiliúradh.  Iarrann siad go háirithe ar na háiteanna agus grúpaí a leanas a gcuid tuairimí a chur in iúl:

  • Ionaid a ghlac páirt i gClár Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo do Dhaoine faoi Mhíchumas
  • Ealaíontóirí a ghlac páirt san Oiliúint um Chomhionannas do Dhaoine faoi Mhíchumas
  • Ealaíontóirí gairmiúla aonair atá faoi mhíchumas agus atá ag lorg cúnaimh chun costais rochtana a íoc sa chaoi gur féidir leo tionscadal dá chuid a chur i gcrích.
  • Grúpaí daoine faoi mhíchumas ar mhian leo obair i gcomhar le healaíontóir gairmiúil agus/nó le hionad ar leith chun tionscadal a dhéanamh.

Faightear sainchomhairle seachtrach (ó thaobh cúrsaí míchumais agus na n-ealaíon de) nuair atá na moltaí á meas, agus dáiltear an ciste dá réir.

Ceapadh an ciste seo chun tacaíocht a thabhairt do thionscadail den chineál a leanas:

  • Ócáid a cheiliúrann na healaíona do dhaoine faoi mhíchumas
  • Ceardlann (nó sraith ceardlann) le grúpa áitiúil daoine faoi mhíchumas.
  • Léiriú ag daoine atá faoi mhíchumas de shaothar atá idir lámha faoi láthair (scannán, dráma, damhsa, ceol, cór, nó a leithéid sin). Ba chóir an léiriú seo a dhéanamh os comhair lucht féachana ar tugadh cuireadh dóibh, agus an léiriú a bheith ina thoradh de chomhoibriú le healaíontóir(í) gairmiúil(a) a bhfuil taithí acu a bheith ag obair le daoine faoi mhíchumas.
  • Léiriú don phobal i gcoitinne atá curtha in oiriúint do dhaoine faoi mhíchumas sa chaoi gur féidir leo freastal air.
  • Taispeántas ag ealaíontóirí nó grúpa ealaíontóirí atá faoi mhíchumas.

Tá tuilleadh eolais maidir le tograí curtha i gcrích againn agus tionscnaimh idir lámha ar fáil ar an suíomh idirlín againn: http://mayo-upstart.ie/  ‌

Tá an t-eolas ar fad faoin gciste seo agus ar an gcaoi is féidir iarratas a dhéanamh air ar fáil ó:

Damien O’Connor

Comhordaitheoir na nEalaíon Míchumais

doconnor@mayococo.ie

 

 

  More Mayo County Council and Local Government Websites