Mayo County Council logo

Tionscadail 2010

Rinne Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo a gcionsa chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh, agus chuir siad tacaíocht ar fáil d’imeachtaí nó tionscadail ealaíon i Maigh Eo inar ghlac raon leathan grúpaí daoine faoi mhíchumas páirt ann. Reáchtáladh imeachtaí i mBéal an Átha, Cathair na Mart, agus Caisleán an Bharraigh mar chomóradh ar Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas. Ina measc bhí:

Carrowbeg enterprises agus Stiúideonna Theach an Chustaim: Cathair na Mart  

Chuir Caroline Masterson agus John McHugh, ealaíontóirí i Stiúideonna Theach an Chustaim, Cathair na Mart, sraith d’ocht gceardlann ar phriontáil trí scáileáin ar fáil do dhaoine a fhreastlaíonn ar Carrowbeg enterprises. Ba é taispeántas ealaíon toradh a gcuid saothair, a seoladh ar 24 Feabhra 2011.

 

Artsquad Mhaigh Eo, Ionad Oiliúna Tuaithe, Gréasán Náisiúnta Foghlama agus an Connaught Creative Resource Centre: Caisleán an Bharraigh

Reáchtáladh ceardlann idirghníomhach ealaíon ar chriadóireacht, fíodóireacht agus péinteáil ag Artsquad Mhaigh Eo do sheisear duine fásta dhéag faoi mhíchumas ón: Ionad Oiliúna Tuaithe, an Connaught Creative Resource Centre, agus an Gréasán Náisiúnta Foghlama. Caitheadh lá iomlán i mbun na ceardlainne, a bhí ar siúl i bhfoirgneamh Artsquad i gCaisleán an Bharraigh.

 

Ionad Oiliúna Ridgepool agus Ionad Ealaíon Bhéal an Átha: Béal an Átha

Tionscadal Ceoil agus Drámaíochta ba ea ‘The Fanciful Hotel’ a reáchtáil na healaíontóirí Niamh Mc Grath (cinnire drámaíochta) agus Mary Curran (ceoltóir) le grúpa daoine faoi mhíchumas ó Ionad Oiliúna Ridgepool. Ba é toradh fíor-rathúil an tionscadail seo ná léiriú dráma a cheap agus a scríobh an buíon féin, curtha ar stáitse in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha os comhair lucht féachana a fuair cuireadh speisialta chuige.

 

Scoil Bhríde agus Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh:  Caisleán an Bharraigh

Ceardlann tharraingteach agus rannpháirteach sna hamharcealaíona ba ea seo, a cuireadh ar fáil do scoláirí Scoil Bhríde in Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh, Caisleán an Bharraigh. Denise Clarke, Caitríona Gillespie, Claire DeBarry, Kate McKeown agus Breda Burns a bhí i gceann na ceardlainne seo.

 

  More Mayo County Council and Local Government Websites