Mayo County Council logo

Tionscadail a maoiníodh in 2011

Rinne an Oifig Ealaíon a gcionsa in 2011 chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh trí thacaíocht a chur ar fáil d’imeachtaí nó tionscadail ealaíon i Maigh Eo, tionscadail a reáchtáladh i mBéal an Átha, Cathair na Mart, Caisleán an Bharraigh, Béal an Mhuirthead, Baile an Chaisil agus Baile an Róba ina measc. Áiríodh sna tionscadail sin:

Fiontair na Ceathrún Bige agus Stiúideonna Theach an Chustaim:  Cathair na Mart

I ndiaidh do sheisear de Ghrúpa na Ceathrún Bige páirt a ghlacadh i gceardlanna idirghníomhacha i ndéanamh priontaí i Seomra Priontaí Stiúideonna Theach an Chustaim, faoi stiúir an ealaíontóra Grainne O’Reilly, rinneadh taispeántas dá gcuid saothair sa phríomhghealaraí. Sheol an Clr Austin Frances O’Malley, Cathaoirleach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, an taispeántas. Thug breis is 350 duine cuairt ar an ngailearaí le linn na míosa a raibh an taispeántas ar siúl.

 

Connaught Creative Resource Centre augs Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh: Caisleán an Bharraigh

Reáchtáil na healaíontóirí Caitríona Gillespie, Claire DeBarry, Breda Burns agus Jodi Coyne ceardlanna ar na hamharcealaíona le dáréag ó Western Care a úsáideann an Connaught Creative Resource Centre. Cuireadh an taispeántas a d’eascair as sin – Taking Flight – ar siúl in Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh ar feadh seachtaine. Ina theannta sin, rinne Halla an Línéadaigh a chion féin ar son Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas nuair a léirigh siad 'Living Colour', scannán breathnaitheach faisnéise 83 nóiméad ar fad a thugann léargas ar thaithí scata ealaíontóirí faoi mhíchumas i gCallainn, Co. Chill Chainnigh.  

 

Tionscadal Ealaíon LUISNE agus Ionad Acmhainní Teaghlaigh 'Tacú’:  Baile an Róba

Bhain grúpa Luisne taitneamh is tairbhe as deich gceardlann rannpháirtíoch filíochta, arna éascú ag an Dr Mary Madec ó OÉ Gaillimh agus John Corless, file de bhunadh Mhaigh Eo, a d’oibrigh i gcomhar le Breda Murphy, Éascaitheoir Ealaíon Luisne. Ar an Satharn, 3 Nollaig sheol an Taoiseach Éanna ó Coinnigh taispeántas den scoth d'fhilíocht agus pictiúir a chruthaigh muintir Thionscadal Ealaíon Luisne, in Ionad Acmhainní Teaghlaigh 'Tacú' i mBaile an Róba.

 

Ionad Oiliúna Ridgepool agus Ionad Ealaíon Bhéal an Átha: Béal an Átha

Is ar Romeo and Juliet le Shakespeare a bunaíodh ‘Martino and Karenet’, dráma a ceapadh agus a cuireadh ar stáitse in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha. D'eascair an saothar tarraingteach drámaíochta seo as tionscadal a bhí ar siúl ar feadh dhá sheachtain déag faoi mhaoirseacht Niamh McGrath (scríbhneoir / taibheoir / stiúrthóir).

 

Cumann Cúraim an Iarthair, Béal an Átha agus Fondúireacht Ealaíon Bhaile an Ghleanna, Baile an Chaisil

'Making art the fun way’ D’fhreastail seachtar ó Ionad Beehive Chumann Cúraim an Iarthair ar  dhá lá de cheardlanna sna hamharcealaíona leis an ealaíontóir áitiúil Betty Brown, inar díríodh ar phéinteáil pictiúr den tírdhreach.

Bhí na ceardlanna ar siúl i seomra na bpriontaí i bhFondúireacht Ealaíon Bhaile an Ghleanna ar chósta álainn thuaidh chontae Mhaigh Eo.

 

Cumann Cúraim an Iarthair, Iorras agus Áras Inis Gluaire: Béal an Mhuirthead

What I can do and what I have to say”, taispeántas álainn de shaothar a chruthaigh baill de Chumann Cúraim an Iarthair thar thréimhse dhá sheachtain déag faoi mhaoirseacht an ealaíontóra Claire Griffin. Bhí slua breá i láthair nuair a sheol Micheál Ó Rinn, T.D., Aire Stáit um Spórt agus Turasóireacht, an taispeántas sa ghailearaí in Áras Inis Gluaire.

  More Mayo County Council and Local Government Websites