Mayo County Council logo

Tionscadail a maoiníodh in 2012

Tá an Oifig Ealaíon ag déanamh a gcionsa in 2012 chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh trí thacaíocht a chur ar fáil d’imeachtaí nó tionscadail ealaíon i Maigh Eo, tionscadail a reáchtálfar i gCathair na Mart, Caisleán an Bharraigh, Béal an Mhuirthead, agus Baile an Róba ina measc. Áireofar ar na himeachtaí seo:

An Coilín agus Deirdre Walsh, ealaíontóir: Caisleán an Bharraigh

The Colour of a Corridor’, taispeántas de shaothar ag daoine a bhfuil formhór an tsaoil acu caite faoi chúram síciatrach. Deirdre Walsh, ealaíontóir a bhfuil cáil uirthi as a cuid taithí sa réimse oibre seo, a bhí i mbun an chúig cheardlann déag leo agus a raibh taispeántas ina n-ionad cúraim mar thoradh air.

 

Fiontair na Ceathrún Bige agus Stiúideonna Theach an Chustaim:  Cathair na Mart

Ghlac ealaíontóirí Carrowbeg páirt i gceardlanna priontaí agus d’eagraigh siad imeacht lae dá gcuid féin i Stiúideonna Theach an Chustaim. Thug siad cuireadh don phobal teacht chuig stiúideo na bpriontaí leo agus a bpriontaí féin a dhéanamh, beart a thug deis do dhaoine faoi mhíchumas a gcruthaíocht a léiriú taobh le daoine eile agus i dtimpeallacht agus atmaisféar nach ndearna idirdhealú idir éinne.

 

Connaught Creative Resource Centre agus Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh: Caisleán an Bharraigh

Taispeántas d'amharcealaíne ar bhallaí ba ea ‘Let it Roll’, cruthaithe ag úsáideoirí sheirbhísí Chumann Cúraim an Iarthair (a bhíonn lonnaithe sa Connaught Creative Resource Centre) agus ceathrar mac léinn de chuid GMIT Chaisleán an Bharraigh (ón Roinn Ealaíne agus Dearaidh) Forbraíodh an saothar seo dá gcuid le linn sraith ceardlann a reáchtáladh faoi mhaoirseacht na n-ealaíontóirí Jodi Coyne, Rachel McDonnell, Marian McHale agus Breda Burns. Bhí an bailiúchán ar taispeáint i bhforhalla Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh le linn mhí na Nollag, 2012, agus chuaigh sé ar camchuairt ina dhiaidh sin chuig Stiúideonna Theach an Chustaim, Cathair na Mart, agus Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead i mí Eanáir agus Feabhra 2013.

 

Grúpa Ealaíon Luisne: Baile an Róba

Creation Animation. Thóg an tionscadal seo an t-ealaíontóir Denise McDonagh le chéile le healaíontóirí Luisne chun taithí a thabhairt dóibh ar an gcaoi is féidir dhá mheán éagsúla - an focal scríofa agus amharcealaín - a thabhairt le chéile chun meán úr a chruthú: an beochan. Mar thoradh an tionscadail rinneadh DVD leis na beochana uile a rinne an grúpa. http://www.artluisne.com/animation.html

 

An tIonad Oiliúna Tuaithe agus Tom Meskell, ealaíontóir: Caisleán an Bharraigh

Reimagined. Eagraíodh sraith ceardlann san Ionad Oiliúna Tuaithe ar dhealbhóireacht rudaí coitianta, faoi stiúir an ealaíontóra Tom Meskell. Rinne na rannpháirtithe dealbha lánmhéide ar dtús, tógadh grianghraif dóibh, rinneadh eagarthóireacht orthu agus chuir siad rian fuaime leis, agus taispeánadh toradh a gcuid saothair in Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh i gCaisleán an Bharraigh. Ina theannta sin, cuireadh na bundealbha féin ar taispeáint thart ar Loch an Eanaigh ionas go mbeidh deis ag an bpobal i gcoitinne iad a fheiceáil agus taitneamh a bhaint astu.

 

Cumann Cúraim an Iarthair, Áras Inis Gluaire/Ionad Ealaíon Bhéal an Átha & Peter Crann, ealaíontóir: Béal an Mhuirthead

“Shake it Make it”: comhthionscadal idir Cumann Cúraim an Iarthair in Iorras, Áras Inis Gluaire/Ionad Ealaíon Bhéal an Átha agus an t-ealaíontóir Peter Crann ó Itchy Feet. Tionscadal idirghníomhach le cnaguirlisí a bhí i gceist leis seo, inar reáchtáladh sé cheardlann le hochtar úsáideoirí sheirbhísí Chumann Cúraim an Iarthair agus mar thoradh air seo thug an grúpa chun stáitse in Áras Inis Gluaire/Ionad Ealaíon Bhéal an Átha ar 3 Nollaig chun gach ar fhoghlaim siad a thaispeáint.

  More Mayo County Council and Local Government Websites